Blog
IJSBERG BVBA - UPDATE 1/09 Ronny Van den Berghe & Sir Remko v.d. Daelenberghütte
UPDATE 1/09 Ronny Van den Berghe & Sir Remko v.d. Daelenberghütte

UPDATE 1/09/20 Bekijk nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Film 1:
 
Het wandelen aan de voet is eigenlijk een basisoefening. Het is dus heel belangrijk dat dit goed zit.
In dit filmpje zien we dat Remko volledige aandacht heeft voor zijn baas. En dat moet ook. Want een hond die geen aandacht heeft voor zijn baas zal niet goed werken, niet goed luisteren en uiteindelijk zelfs niet meer onder controle zijn. Als men wedstrijdsport wilt beoefenen dan gaat het hem om de punten. Met een hond die geen aandacht heeft voor zijn baas zal men dus weinig punten scoren.
Het is een basisoefening omdat het in elke oefening terugkomt. Zowel in het pakwerk als in de gehoorzaamheidsoefening.
En tussen de oefeningen door is het raadzaam om diezelfde concentratie van jou hond te blijven verlangen.
Een hond is een opportunist. Je moet hem goed onder controle houden en geen vinger geven of hij zal jouw hand of arm nemen.
Dit betekent echter helemaal niet dat je de hond niet de kans moet geven om dit op een plezante manier te laten uitvoeren.
Dat kan van veel factoren afhangen en één van die factoren is natuurlijk zijn baas.
En daar heeft Remko het mee getroffen want dat is de meervoudige Belgische en Wereldkampioen Ronny Van den Berghe.
Remko is een erg jonge hond zonder enige ervaring maar Ronny is een ervaren rot in het vak.
 
We zien duidelijk dat Ronny het niet leuk vindt en net aanvaardt dat Remko in zijn wandeling blaft.
Ronny wilt geen blaf horen want als je die ene blaf toelaat dan is de kans groot dat hij nog meer zal blaffen. Het is als baasje niet leuk om naast een hond te lopen die heel de tijd blaft. Maar het is ook niet verstandig want hond die constant blaft is niet geconcentreerd. Die blaft uit frustratie en probeert zijn baas op te jagen. Dat mogen we dus niet toelaten.
Remko is een werkhond en werkhonden hebben meer drift dan de doorsnee huishond. De kans dat een werkhond zijn baas zal willen opjagen is dus heel wat groter.
Het is dus zaak om daar van bij het begin heel veel aandacht aan te besteden om dit in goede banen te leiden.
 
In het begin van de wandeling blaft Remko en Ronny reageert daar onmiddellijk op. Niet door Remco te straffen. Wel door hem duidelijk te maken dat hij dat niet wilt. Met de stem. Zonder zwaar te roepen. Want in dat geval zou de hond dit kunnen interpreteren alsof zijn baas met hem meeblaft.
Ook de lichaamshouding van Ronny is van belang. Hij is niet onder de indruk van Remko zijn blaf of zijn poging om hem op te jagen. Ronny blijf heel rustig maar kordaat. Dit gebeurt heel subtiel maar een hond kan de lichaamshouding van zijn baas veel beter lezen dan wij dat kunnen.
 
Remko is nog een jonge hond en heeft nog heel wat begeleiding nodig. Ook al doet hij het heel goed. Eerst stappen voor je kan lopen is het advies.
Ronny wordt bijgestaan door een clublid met een lange leiband. Deze dame doet dat werk voortreffelijk. Het geeft Ronny de kans om zich 100 % te concentreren op de perfecte uitvoering van zijn oefening met Remko omdat hij weet dat zijn teamlid back-up geeft. Die dame geeft een lichte, korte ruk aan de leiband. Dat doet helemaal geen pijn en dat is dan ook nooit de bedoeling. Het is een correctie om Remko niet te laten voordringen.
Een korte ruk aan de leiband is een teken. Als je blijft trekken aan de leiband zou de hond tegentrekken en dus niks leren van dat teken en zou de oefening verkeerd lopen.
Opnieuw, Remko is een sporthond, gefokt om te werken, met hoge driften. Hij is in de fleur van zijn leven en wilt uiteraard wel eens uit de band springen. De kans bestaat altijd dat hij dus zal trachten voor zijn baas te lopen. Maar dat willen we dus niet. Remko moet aan de voet lopen en niet voor zijn baas lopen.
Omdat Remko nog zo jong is wordt er voor gekozen hem nog aan de leiband te houden zolang de oefening niet 100 % juist zit.
 
Dat Remko en Ronny goed bezig zijn hoeft weinig commentaar. Het is reeds een heel mooie beeld dat zijn samen laten zien.
Ronny wandelt mooi rechtdoor en Remko heeft volledige aandacht voor zijn baas zonder ook maar één keer afgeleid te zijn. Ook wanneer Ronny op één voet achterwaarts pivoteert blijft Ronny zijn aandacht houden.
Ronny is tevreden met Remko zijn werk en clickt op het eind van de oefening, beloont met de bal en bevestigt zijn goed werk ook met de stem en strelen van Remko.
Op dat moment is de oefening namelijk gedaan.
 
Film 2 :
 
Op deze film is het duidelijk om zien dat Ronny een magneetbal heeft hangen in zijn zij. Opzettelijk hangt deze bal wat meer naar achteren.
Opnieuw om te vermijden dat Remko zou voordringen.
De bal is op dit moment nog altijd de motivatie voor Remko om die aandacht voor zijn baas te houden.
 
Ronny was de oefening begonnen met duidelijk aan Remko de bal te tonen en hem op de magneet aan zijn trainingsjas te hangen. Op dat moment zien we dat Remko hoger in drift gaat want hij wil die bal. Die drift gebruikt Ronny om Remko in een mooie tred aan zijn voet te laten lopen.
Wanneer Ronny de bal toont is de oefening nog niet begonnen. Hij toont Remko zijn motivatie en dan mag Remko nog blaffen om zijn hoge drift te uiten.
Maar op het moment dat Ronny het bevel ‘voet’ geeft is het de bedoeling dat Remko opnieuw in diezelfde concentratie komt die Ronny van hem verlangt om de oefening quasi perfect uit te voeren.
 
Opnieuw puik werk van de dame aan de leiband die evenzeer in volledige concentratie is om hier en daar Remko te corrigeren.
 
Het is duidelijk dat het team zoekt naar een evenwicht tussen opperste concentratie en het gebruik van de werkdrift van Remko.
Het team wilt namelijk dat Remko toont dat hij graag en goed werkt maar ook dat hij onder volledige controle is. Dat dit is de kunst van het africhten.
 
Film 3 :
 
Er wordt uiteraard niet alleen maar rechtdoor gewandeld. Er moeten ook gedraaid worden.
En deze film zien we dat Ronny heel tevreden is met de uitvoering van een draai met de hond aan de binnenkant.
Ronny beloont kort na de uitvoering van deze beweging met de bal maar ook met meer enthousiasme.
Na het clicken opent Ronny zijn arm waardoor hij Remko de kans geeft om de bal te nemen als beloning.
 
Film 4 :
 
Deze keer start men de wandeling uit stilstand met Remko aan de voet.
We zien echter dat Ronny zijn linker hand hoger houdt.
Enkele meters verder geeft Ronny in de wandeling het bevel ‘zit’ en Ronny stapt verder. Ronny stapt verder en rekent dus op de dame aan de leiband die Ronny meedeelt wat ze ziet, of de uitvoering door Remko snel genoeg is en perfect uitgevoerd. Dus dat Remko bijvoorbeeld toch niet nog verder stapt of gaat schuiven.
Door die dame weet Ronny dus of hij Remko mag belonen of dat men de oefening moet negeren en opnieuw moet beginnen.
Wanneer Remko niet goed zou geluisterd hebben kon de dame met de leiband eventueel gereageerd hebben met de leiband en Ronny verwittigd hebben.
Maar dat was in deze uitvoering niet het geval.
Wanneer je in heel kleine stappen traint dan zijn correcties eerder een uitzondering. Toch kiest Ronny er voor om toch een zekerheid achter de hand te houden en dit is een gevolg van de hoge standaard van africhting in het IGP dezer dagen. De jury let op de kleinste details.
 
Film 5 en 6 :
 
Ditmaal zien we het trainen van het springen.
De uiteindelijk oefening op wedstrijd is het apporteren van een apportblok over de metersprong. De geleider moet op bevel van de keurmeester het apportblok over de metersprong gooien. Op teken van de keurmeester mag de geleider vervolgens zijn hond het bevel geven om de apportblok te gaan halen en terug over diezelfde sprong te springen en in een zit-voor de apportblok te brengen naar zijn baas. Die afwerkt met het bevel ‘los’ en de hond vervolgens weer aan de voet roept.
Eigenlijk bestaat deze oefening uit verschillende korte kleine delen.
Daarom traint Ronny al die kleine delen apart waardoor zijn later mooi samen komen in een oefening die daardoor de perfectie kan benaderen.
 
Het is heel belangrijk dat de hond technisch juist springt want hij mag het springtoestel niet raken.
 
Ronny heeft daarom Remko leren revieren (dus achter de een korte paal te lopen, kort er rond te draaien en terug te keren).
Dit geeft Remko onbewust de kans om uit beweging een mooie techniek gewoon te worden. Hij maakt namelijk snelheid genoeg.
Remko moet dat ook doen na het springen. Hierdoor vermijdt Ronny dat Remko te snel zou afremmen en te kort na de sprong zou willen terugkeren. Sommige honden durven namelijk veel sneller om het apportblok dan dat ze terug keren. Met deze wijze van trainen leert Ronny Remko dat heen en terug even leuk zijn en even snel moet gebeuren.
 
Ronny houdt zich op dit moment nog helemaal niet bezig met de hoogte van de sprong. Daarvoor is Remko nog wat te jong. Hij moet eerst volledig volgroeid zijn om de volledige hoogte te springen.
Ronny wilt ook dat Remko de juiste techniek aanleert en dus die eerst leert op een lagere hoogte die men dan wel later geleidelijk aan zal verhogen.
 
Het toestel dat Ronny gebruikt is wel zodanig aangepast dat het Remko verplicht om vroeg genoeg af te stoten.
Wanneer het toestel hoger zal zijn dan zal Remko mooi zweven en zijn achterpoten mooi uitwerpen al was hij een Olympisch springpaard.
 
De paaltjes die Ronny gebruikt hebben ook nog een andere reden. Wanneer de hond de apportblok grijpt moet hij onmiddellijk terug keren naar zijn baas. De hond mag dus niet verder door lopen of een heel grote bocht maken.
Het revieren rond die paaltjes leert Remko om al direct op hoge snelheid terug te keren zonder dat hij al moet apporteren.
 
Deze oefening wordt getraind met het voer, DUCK uiteraard. Op het eind van de oefening.
Ronny heeft wel een aantal keren geclickt tijdens de oefening om Remko te laten weten dat de uitvoering goed was.
 
Film 7 en 8 en 9 en 10   :
 
Opnieuw een wandeling maar deze keer al wat langer.
Ronny draagt ook een stok in de rechterhand. Deze stok is voor alle duidelijkheid niet om te straffen. Wel als verlengstuk van zijn arm zodat hij Remko kan corrigeren wanneer hij zou pogen om te veel voor ipv naast Ronny te lopen.
In het IGP wilt men vrolijk werkende honden zien. De keurmeesters willen dit, het publiek wilt dit maar ook de geleiders willen dit. Het is niet alleen mooier om zien maar het is ook veel leuker voor de hond.
Tevens wilt elke zelf respecterende africhter een gelukkige werkhond tonen die hij toch onder controle heeft. De kunst van de africhting is dat.
Slaan met een stok is uit den boze. Dat heeft een averechts effect op de hond waardoor de hond zich niet zo mooi zou tonen. En dat zou dan weer duidelijk zijn op de quotering van de keurmeesters die heel veel aandacht hebben voor de houding van de hond, die moet positief zijn.
 
Opnieuw zien we dat bij de start van de oefening de drift van Remko gebruikt wordt. We horen ook regelmatig dat Ronny tijdens het uitvoeren van de oefening zijn hond aanmoedigt met de stem.
We zijn nog steeds in de opbouwfase met een jonge hond. Ronny blijft dus zijn hond sterker maken. Een africhter of trainer moet zijn hond eigenlijk alles aanleren. Hij moet daarvoor wel een hond hebben die bepaalde eigenschappen bezit en bepaalde driften. Het is een uitdaging om bij een hond die hoge driften juist te gebruiken, waardoor de uitvoering van de oefening heel natuurlijk lijkt zonder dat de hond als een robot wordt gezien.
 
Uiteraard zullen die aanmoedigingen ook heel geleidelijk aan verdwijnen want tijdens een wedstrijd mag dit tijdens de oefeningen niet.
 
We zien ook dat er ook al hoeken en draaien getraind worden die heel kort worden uitgevoerd. Dat is heel belangrijk.
 
Film 11 :
 
Tijdens een wandeling kan het zijn dat de geleider stopt. Dan moet de hond vanzelf gaan zitten naast de voet.
De hond moet ook dan volledige aandacht blijven schenken aan zijn baas. Want het betekent niet dat de baas stopt dat de oefening gedaan is of dat de hond mag doen wat hij wilt. Neen, dat mag hij pas wanneer zijn baas hem dat bevel geeft of hem dat toelaat.
We zien dat Ronny ook dit dus apart traint.
Opvallend is dat Ronny na het zitten van Remko hem in concentratie houdt en Remco beloont met zijn bal. Ronny brengt echter opzettelijk de bal achter zijn rug en de andere kant.
Hierdoor vermijdt Ronny opnieuw dat Remko zou voordringen want Remko verwacht geen bal voor Ronny maar wel achter hem.
 
Film 12 :
 
De zit uit wandeling wordt getraind. Remko voert dit goed uit. Ronny is tevreden en beloont met de bal. Hij gooit de bal over Remko zodat Remko zich moet draaien om de bal te halen.
Wanneer Ronny de bal voor Remko gooit is de kans groot dat in het vervolg Remko gaat anticiperen en na het bevel gaat beginnen voorkruipen. Of dat hij zelfs te laat gaat gaan zitten.
Dus zelfs het belonen kan dus een groot effect hebben op de uiteindelijke uitvoering van een oefening.
 
Film 13 :
 
Deze keer zien we dat elke oefening dus eigenlijk uit heel wat kleinere oefeningen bestaat.
In deze film zien we al verschillende oefeningen die samen komen.
Enerzijds de wandeling, het zitten aan de voet bij een stop en vervolgens een ‘af’ uit de wandeling.
Bij dat laatste geeft Ronny een heel luid bevel want dat moet ook duidelijk zijn. Deze uitvoering moet namelijk heel snel gebeuren. Maar de geleider loopt verder van zijn hond weg. Wanneer het bevel niet luid genoeg zou zijn bestaat de kans dat het door de beweging van de geleider die verder stapt niet duidelijk genoeg is en dus twijfel zou zaaien bij de hond.
Het is zo dat er op wedstrijd uit de drie houdingen, dus zit, lig en sta, moeten uitgevoerd worden te midden van een wandeling en ook tijdens het lopen. Het moet voor de hond dus heel duidelijk zijn welk bevel hij heeft gekregen en dus welke houding hij moet uitvoeren.
 
Ronny combineert al eens verschillende oefeningen in één. Dit doet namelijk Remko ook leren dat hij geconcentreerd moet zijn en effectief op elk moment een bevel kan krijgen waar hij snel moet op reageren.
 
Film 14 :
 
Dit is ook een mooi voorbeeld van het opslitsen van een oefening in verschillende kleinere.
Ronny begint als het ware met het einde van de oefening.
Er zijn drie apporteertoefeningen waarin de hond een apportblok moet terugbrengen. Wel telkens een apportblok met een ander gewicht.
Die blok moet de hond dus gaan halen en voor zijn geleider brengen. Dat moet in een perfecte ‘zit voor’ en de hond mag de blok niet herpakken of op knabbelen.
Dit is dus heel belangrijk en daarom werkt Ronny daar apart op.
Remco moet de blok mooi vasthouden zonder ook maar één knabbel. Vasthouden en aandacht voor zijn baas en klaar om het volgende bevel te horen, dat is de boodschap.
Ronny komt verschillende keren aan de apportblok zonder dat hij wilt dat Remko die lost. Remko mag de blok pas lossen als hij daarvoor het bevel heeft gekregen.
Ook dat wordt in deze oefening getraind.
Wanneer Remko dit perfect uitvoert wordt hij hevig beloond.
 
Film 15 en 16  :
 
Opnieuw wordt het apport getraind over de grond.
Ronny gebruikt de drift van Remko bij de aanvang want hij wilt uiteindelijk dat Remko deze oefening in volle snelheid uitvoert.
Ronny wordt bijgestaan door een teamlid die het weggeworpen apport opzettelijk legt aan het paaltje waarond Remko dan zal revieren. Opzettelijk om Remko van meet af aan te leren om het apport direct terug te brengen. Om hem van meet af aan juist aan te leren . 
Terwijl Remko de blok gaat halen verplaatste Ronny zich en stelde zich achter een platform zodat Remko weet dat hij mooi in die platform moet gaan zitten. Want dat heeft Ronny hem al veel eerder geleerd.
Vervolgens werkt Ronny af zoals in de vorige film.
In deze uitvoering zien we dus al een aantal puzzelstukjes samen komen.
 
 
Film 17 : 
 
Het aanblaffen van de pakwerker. Een oefening die deel uitmaakt van afdeling C of het pakwerk.
De oefening bestaat uit enerzijds het revieren van 6 hokjes om te eindigen met het aanblaffen van de pakwerker die verscholen zit in telkens dat laatste hokje.
Dat aanblaffen is dus eigenlijk zijn baas laten weten dat hij de pakwerker heeft gevonden. Dit moet gelijkmatig, in kadans dus, en gemeend zijn.
Daarom zien we dat men de drift van Remko opwekt en gebruikt zodat hij een grote drang heeft om te gaan aanblaffen.
Bij de uitvoering van deze oefening is het van belang dat Remko volledige aandacht heeft voor de pakwerker. Want de pakwerker is zogezegd de dief die niet mag vluchten en onder controle gehouden wordt door de hond in afwachting van de aankomst van zijn baasje.
Op wedstrijd mag de geleider pas tot aan zijn hond komen op teken van de keurmeester. Hij moet te voet tot bij zijn hond komen. De hond mag dus in geen geval gaan kijken waar zijn baasje blijft en mag ook niet stil vallen in het blaffen.
In deze oefening maakt Ronny opnieuw gebruik van een platform. Een plank waar Remko zich op kan richten om op dezelfde plaats te blijven aanblaffen. Opnieuw, om Remko de oefening juist aan te leren en latere problemen te vermijden. We zien namelijk vaak op wedstrijd dat honden niet de pakwerker aanblaffen maar wel de mouw. Daardoor zitten die honden dan ook meestal schuin en niet mooi voor de pakwerker.
Het platform helpt ook de hond niet te dicht bij de pakwerker te laten komen waardoor er vermeden wordt dat hij bij het aanblaffen zou instekken of inbijten. De hond mag namelijk in geen geval bijten maar enkel aanblaffen.
Eens Remko goed zijn plaats weet bij het aanblaffen zal ook dit platform verdwijnen.
Iemand anders steunt Remko aan de leiband en corrigeert licht wanneer Remko van het platform naar voor zou springen.
Ook de pakwerker denkt heel geconcentreerd mee in deze oefening. Hij moet heel rustig de hond zien te lezen. Die afstand tussen hond en pakwerker moet nog verkleind worden maar ook in deze oefening wordt dit stelselmatig ingetraind. Het is namelijk beter en gemakkelijker de hond de oefening juist aan te leren in kleine stappen dan stappen over te slaan en later vast te stellen dat er fouten in geslopen zijn.
Ronny staat nog niet achter zijn hond. Uiteindelijk is dat wel de bedoeling maar hij blijft nog even zichtbaar voor Remko. Ook dat zal in later stadium veranderen. Maar door dit zo te doen vermijdt men dat Remko af en toe achter zich zou kijken om te weten waar zijn baas is.
Eens Remko de bedoeling van deze oefening met zekerheid kent zal Ronny opschuiven naar achter.  Wanneer hij weet dat Remko dat deel van die oefening volledig zelfstandig beheerst.
Remck voert de oefening uit naar de zin van Ronny en wordt door de pakwerker beloond met de jonge hondenmouw.
Niettegenstaande de hond in het kotje of reviertentje nooit mag bijten op wedstrijd wordt hij in de voorbereiding nog beloond met een beet en krijgt hij die mouw mee. Men doet dit om de drift hoog te houden bij het aanblaffen.
 
Na dit deel van de oefening gaat men over naar een ander deel.
Men slaat een stap over. Dat is het moment dat de geleider het teken krijgt van de keurmeester om zijn hond aan de voet te roepen.
Daarna wordt de pakwerker uit het kotje geroepen en neemt die verder op het terrein plaats om dan de vlucht af te werken.
 
Maar ook deze keer heeft men deze oefening opgesplitst en zullen die verschillende delen uiteindelijk samenvallen in één geheel.
 
Ronny houdt Remko nog steeds aan de leiband terwijl Remko fier met zijn trofee in de muil paradeert. Daar doen deze honden het voor.
Daarna loopt Ronny kort een rondje met Remko om hem opnieuw in concentratie te brengen.
We kunnen vaststellen dat Remko de bijtmouw steeds heel droog en vol in zijn muil houdt. Een belangrijjke en mooie eigenschap voor het IGP.
 
Vervolgens wordt de mouw overhandigd aan de pakwerker waardoor Remko weer volle aandacht schenkt aan de aanvalsman.
Deze oefening is een voorbereiding op de vlucht.
Op wedstrijd zal de geleider de hond doen liggen en weg gaan. De hond moet aandacht houden bij de pakwerker want die kan op elke moment, op teken van de keurmeester, vluchten. De hond moet dan de vluchter stoppen en hem halt doen houden. Hij moet dus inbijten op de mouw en de pakwerker verhinderen door aan die mouw te trekken.
Zo ver zijn we echter nog niet. 
Deze oefening wordt nog niet in volle drift getraind zodat Remko de oefening eerst goed kan worden aangeleerd.
De drift om te gaan bijten is bij werkhonden altijd groot. Het is altijd gevaarlijk om een hond te ‘los’ te laten waardoor hij niet meer onder controle dreigt te vallen. De kans bestaat dat zulke honden dan in gevecht gaan en niet meer lossen. Zulke honden gaan dan in tunnelvisie en horen het bevel niet meer om te lossen. Dit moet uiteraard te allen tijde vermeden worden.
Het is dus zaak om een goeie balans te vinden tussen een hond die op volle snelheid gaat bijten en met al zijn kracht de pakwerker stopt maar toch volledig onder controle is waardoor hij perfect luistert.
 
De pakwerker heeft uiteraard een belangrijke taak in deze oefening. Ook hij moet een evenwicht vinden. Want ook de pakwerker leert de hond zaken aan.
De pakwerker moet door zijn houding interessant genoeg zijn maar toch niet te veel. Hij moet dus veel kalmte en zelfzekerheid uitstralen en zeer goed weten wat hij doet.
Het inbijten is erg belangrijk en die timing moet goed zijn. Want eens er meer snelheid op deze oefening zal komen wordt dat moeilijker. Uiteindelijk zal Remko in volle snelheid de pakwerker moet op de mouw bijten maar die pakwerker zal ook zo snel mogelijk proberen vluchten.
Eens Remko goed inbijt vangt de pakwerker hem op en gaat hij heel kort even met hem aan het werk. Ook dat is weer een voorbereiding voor later.
De pakwerker vecht heel kort met de hond waardoor zijn drift weer ietsje meer wordt opgewekt maar zonder daar in weer te overdrijven.
Als beloning krijgt Remko de mouw mee.
Direct na het moment dat Remko die mouw krijgt roept Ronny hem op. Hij wilt namelijk niet dat Remko er van gaat profiteren en met de mouw zou durven weglopen.
Daarna denkt Ronny al aan de volgende oefening. Hij brengt Remko in rust en wanneer hij ziet dat Remko rustig genoeg is geeft hij het bevel ‘los’. We zien dat Remko de mouw als het ware uitspuugt.
De pakwerker stond ondertussen al klaar want zonder veel woorden gaan de ploeg aan het werk om verder te trainen.
Remko wilt die mouw hebben en wordt wat meer driftig gemaakt. Men wilt namelijk dat hij in volle snelheid gaat bijten.
De pakwerker heeft deze keer de mouw wel aan en vlucht weg. Hij houdt de mouw duidelijk naast zich zodat Remko perfect kan mikken om in te bijten.
Na de vlucht gaat de pakwerker over in het drijven van de hond.
Remko moet in zijn beet blijven. Hij moet ‘vollenbak’ bijten en mag niet herpakken. De pakwerker let er daarom op dat hij niet stilvalt zodat Remko de kans niet heeft om te herpakken.
Later zal na het drijven de hond moeten lossen op bevel en de pakwerker moeten bewaken tot wanneer de pakwerker hem aanvalt of tot wanneer de geleider tot bij hem komt. Maar zo ver zijn we nog niet.
We merken wel al een stokslag op. Deze stok wordt softstok genoemd en doet de hond helemaal niet pijn. Het gebruik van deze softstick is de bedoeling om de moed van de hond te testen. Met een aantal stokslagen wordt de hond tijdens het drijven bedreigd maar dit doet in geen geval pijn. Door de materie van de softstok is deze stok zo erg plooibaar dat hij bij een slag zich rond het lichaam draait van de hond.  Het is eigenlijk de bedoeling om te zien of de hond ondanks de dreiging van de beweging van een slag met een stok geen schrik heeft en zijn beet niet lost.
 
Remko krijgt opnieuw de mouw als cadeau voor zijn goed werk.
De hele oefening wordt afgesloten met een voorbereiding op het stellen of ook wel de lange aanval genoemd.
Dit wordt nog heel simpel gehouden.
Remko wordt wat opgestookt en de pakwerker verplaatst zich nog niet heel ver en houdt de jonge bijtmouw hoog en duidelijk om Remko de kans te geven snel en vol in te bijten.
Uiteindelijk zal de pakwerker naar de hond toelopen en luidkeels roepen met de bedoeling de hond weg te jagen dreigend met de stok om dan in volle snelheid te worden gebeten door de hond.
De impact van het inbijten wordt door de pakwerker opgevangen door de hond rond zich te draaien. Bij heel snelle honden is dit geen evidentie en verlangt veel ervaring en kunde van de pakwerker.
 De lange aanvallen of het stellen is een onderdeel die op elke wedstrijd het meeste aandacht krijgt van de toeschouwers.
 
Film 18 en 19 :
 
We merken dat voor de start van de wandeling Remko even driftig wordt gemaakt. Remko is een Duitse herder gefokt uit bewezen werklijnen. Zulke honden willen werken. Die moeten werken. Dit is erg leuk. Maar ook dat heeft een keerzijde aan de medaille. Zulke honden ontbreekt het niet aan werkdrift en de ‘will to please ‘maar durven ook heel ongeduldig te zijn .Het zijn soms sterkere karakters die de bovenhand willen halen van hun baas.
Daarom is het belangrijk om heel consequent en heel duidelijk te communiceren wat men verlangt. Zulke honden hebben weinig aanmoediging nodig te werken maar kunnen daardoor ook wel eens in overdrive gaan waardoor ze niet in die ‘zone’ komen waardoor ze kunnen leren. Het is de taak van de africhter om hun driften in de juiste banen te kunnen leiden.
Een jonge hond met de juiste driften, met de juiste werkeigenschappen is een geschenk voor een africhter. Maar het betekent nog geen garantie voor succes. Het blijft een levend wezen die niet geprogrammeerd kan worden zoals een computer ook al durft dat er soms wel eens op te lijken.
Wanneer we de filmpjes zien van Ronny en Remko in deze opbouwfase lijkt alles perfect te gaan. Het lijkt zelfs gemakkelijk. Maar dat is het dus zeker niet.
We mogen niet vergeten dat we hier de meest gelauwerde africhter in de wereld van de Duitse herders aan het werk zien. Die ervaring is onbetaalbaar en onmogelijk op korte tijd in te halen.
We kunnen wel heel wat opsteken uit deze filmpjes.

UPDATE 16/06/20 Bekijk 1 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Het speuren is voor de leek misschien een saai onderdeel van de africhting. Maar niks is minder waar.

 

Het is voor de africhters in het IGP een heel gewaardeerd onderdeel. Het is zeker voor een geleider zelf mooi om te zien hoe zijn hond een speur zelfstandig uitwerkt.

Want dat is trouwens een heel groot verschil met de twee andere disciplines : gehoorzaamheid en pakwerk. In die twee disciplines moet de hond uitvoeren wat van hem gevraagd wordt. Hij moet dus met andere woorden goed luisteren naar de bevelen van zijn geleider.

De routines van die twee onderdelen zijn trouwens elke wedstrijd het zelfde.

 

Uiteraard zijn er voor het speuren ook vaste onderdelen zoals de drie voorwerpen die op het spoor liggen die de hond moet verwijzen of apporteren.

Of het aantal stappen per niveau en de tijd dat het spoor ligt.

Op het hoogste niveau, IGP 3, ligt het spoor één uur en is 600 passen lang. In dat spoor moet de spoorlegger vier hoeken hebben gemaakt.

Het is een wedstrijdsport, dus moest een keurmeester het speuren beoordelen.

De hond moet diep speuren en mag zijn kop niet in de lucht brengen. Dit is eigenlijk tegennatuurlijk want een hond brengt graag zijn neus naar omhoog om lucht op te nemen.

De hond moet dus werkelijk heel geconcentreerd werken en voetstap per voetstap volgen.

 

Daarom zien we Ronny Remko voor het starten van het speuren onder appel zetten. Niet onbelangrijk, hij gebruikt daarbij uiteraard voer van DUCK!

Ronny doet met Remko wat eigenlijk elke topsporter doet voor hij van start gaat. Hij tracht gefocust te raken, volledige concentratie te vinden waardoor je niet meer afgeleid bent.

Ook Ronny is volledig in zijn ‘zone’ en is erg geconcentreerd.

De ‘toeschouwers’ zijn teamleden want ook op een wedstrijd zijn er verschillende personen die achter de geleider en zijn hond de oefening volgen.

Ronny brengt rust op zijn hond en door telkens diezelfde routine te brengen weet Remko eigenlijk al snel wat van hem verlangd wordt, namelijk speuren!

In het begin van het speur horen we Ronny clicken. Remko beloont als het ware zich zelf door het voer dat hij op het speur vindt. We merken ook dat Ronny heel rustig zijn hond looft door hem heel zacht op de rug te aaien. Niet overdreven want hij wilt niet dat Remko er op reageert maar wel dat hij in concentratie blijft en zijn werk blijft verder zetten.

Opvallend is hoe zuiver Remko speurt. Dit lijkt natuurlijk maar dat is het helemaal niet. Het vergt veel ervaring en kunde om een hond zo geconcentreerd te doen speuren.

Het gevaar bij het speuren zit hem in de snelheid. Een hond wilt al snel vooruit gaan en durft dan te snel willen gaan waardoor hij bijvoorbeeld een voorwerp zou kunnen overslaan of een hoek zou kunnen missen. 

Veel honden willen ook te graag en te snel naar het einde van het speur. Maar dat is niet de kunst van het speuren in IGP.

We zien ook dat Ronny gekozen heeft om het voorwerp op het speur te laten verwijzen door Remko. Men mag er ook voor kiezen om het te apporteren. Ronny geeft de ’teugels’ over aan een teamlid. Zie hoe ingespeeld zij zijn, zonder woorden! Ronny beloont Remko terwijl hij over zijn hond staat. Alweer een bewijs van details waarop Ronny let. Het resultaat van de vele jaren africhting. Door over zijn hond te staan en hem te belonen vermijdt hij dat Remko te vroeg zou gaan recht staan. Zo houdt hij Remko mooi met het voorwerp tussen de poten, zoals de keurmeesters het willen zien.

Omdat het teamlid de leiband over genomen heeft voelt Remko dat er nog ‘controle’ is.

 

Ronny laat Remko geloven dat er onder elke voetstap een beloning, voer, kan liggen. Dat is de motivatie van Remko. We kunnen dus af en toe zien dat Remko inderdaad voer vindt, het op eet en verder zijn speur uitwerkt zonder concentratieverlies.

 

Op wedstrijd mag er uiteraard nergens voer liggen. 

 

Ronny gebruikt een lange leiband onder de buik van Remko zodat die zich gesteund voelt door de aanwezigheid van zijn baas en Ronny zelf het tempo kan bepalen. Zij werken het speur als het ware samen uit.

Door die leiband onder de buik te houden begeleidt hij Remko waardoor die dieper gaat speuren. Dit in tegenstelling tot het speuren met een leiband aan de halsband waar het gevaar bestaat dat de geleider ongewild de kop van de hond naar boven zou kunnen trekken.

Ronny en Remko zijn dus ook in het speuren op het ‘goede spoor'!  

UPDATE 07/06/20 Bekijk de 4 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Film 1:
We zijn nog steeds in coronatijden wanneer we de nieuwe films van Ronny ontvangen. Dus trainen op de club is nog steeds uit den boze. Maar Ronny zoekt alternatieven om verder te kunnen trainen met Remko. Het mag geen excuus zijn om een achterstand in de training te creëren. Een jonge hond leert zo gemakkelijk en zo veel dat we daar als africhters handig moeten van gebruiken maken. Natuurlijk schuilt ook daar echter het gevaar dat men te veel wilt bereiken op korte tijd.  Het is o zo belangrijk om met kleine stappen te werken om zo een sterke basis te bouwen voor de rest van zijn sportcarrière. Zo vermijdt men ook grotere problemen in latere stadia.

Net daarom besteedt Ronny zo veel aandacht aan die volledige controle over zijn honden. 

Die kop moet helemaal naar boven omdat Remko volledige aandacht moet tonen voor zijn baas. Ronny verlangt die aandacht omdat dit nodig is om op hoog niveau een hele wedstrijd geconcentreerd te draaien.

Eén moment van concentratieverlies kan grote gevolgen hebben in de sport als dat van het IGP waar er erg op de details van de uitvoering wordt gelet. 

Die kop naar boven is dus helemaal geen circus of show. Neen, het is de hond die volledige aandacht geeft aan zijn baas om de oefeningen correct te kunnen uitvoeren.

We zien dat Ronny in zijn linkerhand een stok draagt. Die heeft hij uiteraard niet bij om de hond mee te slaan. Dit gebruikt hij enkel als verlengde van zijn arm om zo Remko eventueel wat bij te sturen.

Opvallend is dat Ronny de bal (de beloning) onder zijn linker oksel draagt als target voor Remko. Maar hij beloont hem niet door de bal te laten vallen. Ronny clickt als hij tevreden is over de aandacht van Remko maar beloont niet onmiddellijk. Ronny blijf zelf ook in zijn houding want een hond leest ook onze lichaamstaal als de beste en Remko behoudt de aandacht. Ronny geeft het bevel ‘rond’ waarna Remko dan zijn beloning krijgt aan de andere kant. Hierdoor vermijdt Ronny dat Remko na het horen van de click vrij zou komen. De click is het signaal voor Remko dat hij de oefening goed doet. Maar is geen signaal voor een vrijgave. Die vrijgave krijg hij pas na een bevel.

Film 2:
Ronny wilt starten met de wandeling aan de voet. Hij start pas wanneer hij die volledige aandacht krijgt die hij verlangt van Remko en die hij oefende in het eerste filmpje. Maar bij de eerst stap blaft Remco. Dat is een teken voor Ronny om direct te reageren. Ronny laat die blaf niet toe en breekt de oefening dus snel maar wel heel kort af.

Want als je ook maar één blaf toelaat dan geef je de hond de kans om in plaats van jouw vinger heel je arm te nemen. 

Ronny reageert dus onmiddellijk. Ronny stopt direct met Remko aan zijn voet zonder veel misbaar te maken. Enkel met zijn stem corrigeert hij Remko kort. Hierdoor vermijdt Ronny dat Remko helemaal uit concentratie gaat. Hierdoor vermijdt hij ook een confrontatie met zijn beste vriend.

Het blaffen kan niet alleen punten kosten, het kan ook een teken zijn van een frustratie. En die frustratie mag je niet hebben, niet laten groeien. Zeker bij honden uit werklijnen bestaat de kans dat honden hun geleider willen opjagen omdat ze zo veel drift bezitten en dus weinig geduld hebben. Zij proberen hun geleider te pushen om te doen wat zij verlangen.

Niettegenstaande werkhonden een grote ‘will to please’ hebben en dus graag werken is die drift net een uitdaging. In tegenstelling tot het werken met honden die net drift te kort komen en dus heel wat aanmoediging nodig hebben. Bij zulke honden is de uitdaging dus anders.

Als trainer van een werkhond moet je dus heel wat ervaring hebben om niet getraind te worden door de hond ipv het omgekeerde.

Aan die ervaring ontbreekt het bij Ronny uiteraard niet.

In deze film zien we Ronny de wandeling oefenen en hij doet dat in een grote boog. We kunnen duidelijk zien dat Remko mooi naast het been van Ronny blijft lopen, in volle concentratie, zonder ook maar één keer een moment de aandacht te verliezen. Geweldig mooi om zien. We horen dat Ronny op een bepaald moment één maal clickt waardoor hij Remko het signaal wilt geven dat hij tevreden is van wat hij presteert. We zien echter dat Remko op die click reageert door op te springen . Vermoedelijk omdat hij de beloning daar verwacht. Maar dat is niet naar de zin van Ronny die Remko verbaal direct het signaal geeft dat hij hem niet vrij heeft gegeven. Met andere woorden, Ronny wilt niet dat Remko vrij komt na die click. Maar wel pas na verbale vrijgave of een vrijgave door de houding van Ronny, door zijn lichaamstaal dus. Remko verstaat die reactie van Ronny onmiddellijk en gaat door met de oefening. Opnieuw dus geen confrontatie, geen straf maar wel een verbale correctie zodat Remko weet dat hij even fout zat. Remko kwam dus heel snel terug in die concentratie en de oefening ging verder.

We horen Ronny nogmaals een click geven en deze keer zien we Remko dus niet opspringen.

Ronny kiest er voor om de oefening af te sluiten met een dubbele click en een mondelinge beloning gepaard met wel het geven van de bal vanuit de oksel. Want dan is de oefening voor Ronny over.

 

Film 3 :
Deze keer zien we Ronny een cirkel maken met Remko aan de binnenkant. We zien dat Remko die zelfde aandacht toont voor zijn geleider. Na een dubbele click wordt Remko opnieuw beloond met de stem en het krijgen van de bal. We zien dat Ronny daarna ook nog een trekspelletje speelt met Remko. 

We merken tijdens dat trekspelletje geen enkele vorm van frustratie bij Remko. Dit is een positieve eigenschap die van grote betekenis kan zijn. Ook daar zal de ervaring van Ronny spreken want Ronny brengt tijdens het spelen met zijn hond er ook geen frustratie in. Ronny straalt de rust zelve uit en maakt Remko zelfs tijdens het spelen niet gek. Het trekspelletje wordt dus geen machtsspelletje tussen hond en zijn baasje.

 

Film 4 : 
Ronny  gebruikt de stick opnieuw. Deze keer als obstakel voor Remko om er zeker van te zijn dat Remko niet komt voorlopen of aandringen bij het volgen aan de voet.

Ronny maakt eerst een hele cirkel rond zijn eigen as achteruit met Remko aan zijn voet die schitterend meedraait, opnieuw met volledige aandacht voor zijn baas.

Ronny is tevreden met die uitvoering en gaat vervolgens over in de wandeling.

De bal wordt nog steeds als target gebruikt om die aandacht vast te houden van Remko. 

Remko krijgt een click tijdens de wandeling. Maar hij blijft in concentratie.

Ronny sluit de oefening af met een zit aan de voet. Hij clickt maar geeft nog geen cue voor een vrijgave. Remko reageert dus nog niet en blijft de aandacht houden. Die cue komt er deze keer door dat Ronny de bal opeens heel snel uit de houder haalt waardoor ze over gaan in een trekspelletje.

 

UPDATE 16/04/20 Bekijk de 3 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

De corona-maatregelen hebben uiteraard ook een invloed op de hondensport. Clubbezoek zit er dus voor onbepaalde tijd even niet in. Net zoals elke sporter moet de hondensporter creatief zijn om toch zijn favoriete bezigheid te kunnen uitoefenen. Daar Ronny en Remko nog steeds heel wat aan te leren hebben moet ook Ronny naar alternatieven zoeken om zijn jonge hond in vorm te houden en verder te kunnen vooruit gaan in het leerproces.


Ronny is waarschijnlijk één van de grootste namen in de africhting ter wereld, zo niet de grootste of bekendste naam. Hij behaalde oa 4 wereldtitels in het IGP voor Duitse herders en behaalde 2 x de titel van Universal Sieger naast de vele nationale titels en gewonnen wedstrijden. Maar Ronny is ook een heel ervaren en gereputeerde pakwerker die zelfs wedstrijden heeft gelopen. Dat laatste doet hij enkel nog voor de wedstrijd van de club waar hij lid is. Op training is Ronny nog steeds gedreven om als pakwerker ook zijn steentje bij te dragen bij het africhten van de honden van de andere clubleden. Ronny begrijpt dus als geen andere hoe hij een hond moet lezen en kan daar met zijn ervaring en kennis snel en handig op in spelen.

 

Door de corona-maatregelen heeft Ronny besloten om de training helemaal niet te staken maar om te roeien met de riemen die hij heeft. Pakwerk doen met je eigen hond is niet altijd aan te raden. Veel hangt af van de hond maar ook van de ervaring van de pakwerker. Ook als pakwerker moet je namelijk heel wat leren. Een pakwerker ben je niet onmiddellijk omdat je een bijtkostuum aantrekt of omdat je de bijtmouw draagt. Het vraagt heel wat om pakwerker te kunnen worden. Dus wanneer je nog geen ervaring genoeg hebt is het beter om zelf geen pakwerk te doen met je hond maar wel beroep te doen op een ervaren helper.

 

Film 1

 

We zien Remko de pakwerker aanblaffen. Eigenlijk doet Ronny op dat moment geen pakwerk. Want het is namelijk zo dat de hond bij het aanblaffen na het revieren de stilstaande pakwerker niet mag bijten, zelfs niet mag aanraken.

Dat is dus één van de valkuilen van deze oefening. De hond moet met drang de pakwerker gelijkmatig aanblaffen tot de geleider, na teken van de keurmeester, tot bij zijn hond is gekomen en het bevel ‘aan de voet’ heeft gegeven.

De hond moet zich dus hevig tonen maar moet toch zodanig in controle zijn dat hij niet in de mouw gaat bijten. Het is pas wanneer de pakwerker uit het tentje of revierkot komt en gaat vluchten op teken van de keurmeester dat de hond de pakwerker mag bijten en zijn vlucht dus moet verhinderen.

Het is duidelijk dat Ronny en Remko niet hebben stil gezeten en we zien dat Remko inderdaad in een mooi ritme de pakwerker aanblaft.

Remko moet van Ronny met zijn voorpoten op het platform komen. De bedoeling is dat Remko de man (de helper of de pakwerker, kan ook een vrouw zijn trouwens) aanblaft en niet op de mouw blaft. Het platform houdt de hond mooi op zijn plaats, in het midden van de pakwerker. In een later stadium zal dat plankje (of platform) dus verdwijnen. Nu is het nog een hulpmiddel om Remko mooi op die plaats te houden.

Het gebeurt namelijk dat er honden zijn die hun hele lijf gaan draaien naar de kant van de mouw en dat is zeker niet de bedoeling.

Wanneer Ronny tevreden is van deze oefening dan gaat hij, uit dat beeld van de pakwerker in het kotje of tentje en beloont Remko met een beet.

Remko heeft op geen enkel ogenblik afgeleid geweest en naar de mouw geblaft . Hij heeft zich  niet laten afleiden.

Niettegenstaande Ronny de mouw draagt was hij toch in de rol van trainer. Hij hield Remko goed in de gaten en sprak hem soms eens bemoedigend aan zonder overenthousiast te zijn waardoor hij zijn hond geconcentreerd hield.

De beet als beloning wordt dus niet gegeven tijdens deze oefening.

Het beeld van de pakwerker die stil staat in het kotje of tentje verandert naar een bewegende pakwerker.

Als de pakwerker gaat vluchten mag de hond namelijk wel bijten maar dus zeker niet in het kotje of tentje.

Ronny gaat dus ook weg van het plankje of platform en beweegt wat met de mouw. Opnieuw niet te hard zodat Remko nog steeds onder controle blijft.

Ronny geeft Remko de kans om heel vol te bijten en die doet dat ook. Daarna gaat Ronny over tot het ‘drijven’, de bewegingen die de pakwerker ook op wedstrijd maakt en waarbij die pakwerker dan effectief de hond ook slagen geeft met de stok. Voor de niet-kenners of africhters onder ons wensen we wel te verduidelijken dat die ‘stokslagen’ helemaal geen pijn doen voor de hond. We kunnen hen dus gerust stellen. De stok is namelijk heel zacht en enorm buigzaam waardoor die zich bij een slag op de hond rond het lijf buigt. Die ‘stokslagen’ zijn er om de hond zijn moed te testen. Dit moet gebeuren volgens welbepaalde regels. De pakwerker mag dus helemaal niet op de kop van de hond slaan bijvoorbeeld.

Het is onder andere door die ‘stokslagen’ en dus het testen van de hond zijn moed dat we nog sterke honden hebben die het werk als politiehond bijvoorbeeld aan kunnen.

Hondensport en werkhonden in de letterlijke zin van het woord gaan dus hand in hand.

Ronny simuleert reeds deze stokslagen door de bewegingen reeds te maken.

Het mag duidelijk zijn dat Remko helemaal niet onder de indruk is van die ‘dreigende’ bewegingen maar het tegendeel.

We horen op geen enkel moment een grom of zien een verandering van zijn lichaamstaal.

Remko blijft vol in beet en blijft trekken. Dat laatste hoort zo in deze sport want de hond moet de vlucht van de ‘dief’ ten alle tijden trachten te verhinderen.

Remko wint deze strijd, en eigenlijk trekspelletje,  en wordt beloond met het krijgen van de mouw.

We zien dat Remko daar heel blij mee is en de mouw nog steeds heel droog en vol in de mond houdt. Hij gaat er dus niet op gaan kauwen of hij laat het niet vallen.

Daarna bevestigt Ronny dit gedrag van Remko en streelt hem heel zacht zodat Remko niet al te enthousiast zou worden. Ronny houdt daardoor Remko geconcentreerd en controleerbaar.

Met één duidelijk bevel ‘los’ spuwt Remko de mouw uit en wenst hij die zo snel mogelijk terug.

 

Het lijkt simpel maar dat is het helemaal niet. Er kan namelijk veel verkeerd gaan als je dit niet met kennis van zaken doet.

Ronny weet heel goed wat hij doet en waar hij met Remko naartoe wilt.

Hij neemt werkelijk ministapjes om op die bestemming te geraken.

 

Film 2

 

Eerst houdt Ronny Remko aan zijn voet onder volledige controle niettegenstaande de bijtmouw in de onmiddellijke nabijheid ligt.

Voor de meeste werkhonden is de bijtmouw namelijk de hoogste beloning en daar voor willen ze alles doen om die te pakken te krijgen.

Het is dus de kunst van de africhter om die drift onder controle te houden.

Wanneer Remko volledige geconcentreerd is en volledige aandacht heeft voor zijn geleider wordt hij beloond met de bal. Remko heeft volle aandacht voor zijn geleider. Zelfs de staart beweegt  geen millimeter. Opnieuw gaat Ronny over in een trekspelletje met zijn hond.

Daarna gaat Ronny weer over in de oefening van het aanblaffen. Af en toe verrast hij Remko door meer in beweging te komen om zo de aandacht van Remko te houden om dan terug te keren naar het ritmisch aanblaffen.

Remko is nog een zeer jonge hond . We zien graag in de sport een hond met veel drang tot aanblaffen. Wanneer deze oefening te stereotiep zou getraind worden, dan zou de hond zijn aandacht verliezen en niet meer dat zelfde enthousiasme tonen. Dat zou niet alleen punten kosten maar dat zou zich ook reflecteren in deze oefening of in het vervolg.

Het blijft echter een constante evenwichtsoefening.

 

Ronny heeft Remck een harnas aangedaan en met de leiband aan<