Blog
IJSBERG BVBA - UPDATE 16/06 Ronny Van den Berghe & Sir Remko v.d. Daelenberghütte
UPDATE 16/06 Ronny Van den Berghe & Sir Remko v.d. Daelenberghütte

UPDATE 16/06/20 Bekijk 1 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Het speuren is voor de leek misschien een saai onderdeel van de africhting. Maar niks is minder waar.

 

Het is voor de africhters in het IGP een heel gewaardeerd onderdeel. Het is zeker voor een geleider zelf mooi om te zien hoe zijn hond een speur zelfstandig uitwerkt.

Want dat is trouwens een heel groot verschil met de twee andere disciplines : gehoorzaamheid en pakwerk. In die twee disciplines moet de hond uitvoeren wat van hem gevraagd wordt. Hij moet dus met andere woorden goed luisteren naar de bevelen van zijn geleider.

De routines van die twee onderdelen zijn trouwens elke wedstrijd het zelfde.

 

Uiteraard zijn er voor het speuren ook vaste onderdelen zoals de drie voorwerpen die op het spoor liggen die de hond moet verwijzen of apporteren.

Of het aantal stappen per niveau en de tijd dat het spoor ligt.

Op het hoogste niveau, IGP 3, ligt het spoor één uur en is 600 passen lang. In dat spoor moet de spoorlegger vier hoeken hebben gemaakt.

Het is een wedstrijdsport, dus moest een keurmeester het speuren beoordelen.

De hond moet diep speuren en mag zijn kop niet in de lucht brengen. Dit is eigenlijk tegennatuurlijk want een hond brengt graag zijn neus naar omhoog om lucht op te nemen.

De hond moet dus werkelijk heel geconcentreerd werken en voetstap per voetstap volgen.

 

Daarom zien we Ronny Remko voor het starten van het speuren onder appel zetten. Niet onbelangrijk, hij gebruikt daarbij uiteraard voer van DUCK!

Ronny doet met Remko wat eigenlijk elke topsporter doet voor hij van start gaat. Hij tracht gefocust te raken, volledige concentratie te vinden waardoor je niet meer afgeleid bent.

Ook Ronny is volledig in zijn ‘zone’ en is erg geconcentreerd.

De ‘toeschouwers’ zijn teamleden want ook op een wedstrijd zijn er verschillende personen die achter de geleider en zijn hond de oefening volgen.

Ronny brengt rust op zijn hond en door telkens diezelfde routine te brengen weet Remko eigenlijk al snel wat van hem verlangd wordt, namelijk speuren!

In het begin van het speur horen we Ronny clicken. Remko beloont als het ware zich zelf door het voer dat hij op het speur vindt. We merken ook dat Ronny heel rustig zijn hond looft door hem heel zacht op de rug te aaien. Niet overdreven want hij wilt niet dat Remko er op reageert maar wel dat hij in concentratie blijft en zijn werk blijft verder zetten.

Opvallend is hoe zuiver Remko speurt. Dit lijkt natuurlijk maar dat is het helemaal niet. Het vergt veel ervaring en kunde om een hond zo geconcentreerd te doen speuren.

Het gevaar bij het speuren zit hem in de snelheid. Een hond wilt al snel vooruit gaan en durft dan te snel willen gaan waardoor hij bijvoorbeeld een voorwerp zou kunnen overslaan of een hoek zou kunnen missen. 

Veel honden willen ook te graag en te snel naar het einde van het speur. Maar dat is niet de kunst van het speuren in IGP.

We zien ook dat Ronny gekozen heeft om het voorwerp op het speur te laten verwijzen door Remko. Men mag er ook voor kiezen om het te apporteren. Ronny geeft de ’teugels’ over aan een teamlid. Zie hoe ingespeeld zij zijn, zonder woorden! Ronny beloont Remko terwijl hij over zijn hond staat. Alweer een bewijs van details waarop Ronny let. Het resultaat van de vele jaren africhting. Door over zijn hond te staan en hem te belonen vermijdt hij dat Remko te vroeg zou gaan recht staan. Zo houdt hij Remko mooi met het voorwerp tussen de poten, zoals de keurmeesters het willen zien.

Omdat het teamlid de leiband over genomen heeft voelt Remko dat er nog ‘controle’ is.

 

Ronny laat Remko geloven dat er onder elke voetstap een beloning, voer, kan liggen. Dat is de motivatie van Remko. We kunnen dus af en toe zien dat Remko inderdaad voer vindt, het op eet en verder zijn speur uitwerkt zonder concentratieverlies.

 

Op wedstrijd mag er uiteraard nergens voer liggen. 

 

Ronny gebruikt een lange leiband onder de buik van Remko zodat die zich gesteund voelt door de aanwezigheid van zijn baas en Ronny zelf het tempo kan bepalen. Zij werken het speur als het ware samen uit.

Door die leiband onder de buik te houden begeleidt hij Remko waardoor die dieper gaat speuren. Dit in tegenstelling tot het speuren met een leiband aan de halsband waar het gevaar bestaat dat de geleider ongewild de kop van de hond naar boven zou kunnen trekken.

Ronny en Remko zijn dus ook in het speuren op het ‘goede spoor'!  

UPDATE 07/06/20 Bekijk de 4 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Film 1:
We zijn nog steeds in coronatijden wanneer we de nieuwe films van Ronny ontvangen. Dus trainen op de club is nog steeds uit den boze. Maar Ronny zoekt alternatieven om verder te kunnen trainen met Remko. Het mag geen excuus zijn om een achterstand in de training te creëren. Een jonge hond leert zo gemakkelijk en zo veel dat we daar als africhters handig moeten van gebruiken maken. Natuurlijk schuilt ook daar echter het gevaar dat men te veel wilt bereiken op korte tijd.  Het is o zo belangrijk om met kleine stappen te werken om zo een sterke basis te bouwen voor de rest van zijn sportcarrière. Zo vermijdt men ook grotere problemen in latere stadia.

Net daarom besteedt Ronny zo veel aandacht aan die volledige controle over zijn honden. 

Die kop moet helemaal naar boven omdat Remko volledige aandacht moet tonen voor zijn baas. Ronny verlangt die aandacht omdat dit nodig is om op hoog niveau een hele wedstrijd geconcentreerd te draaien.

Eén moment van concentratieverlies kan grote gevolgen hebben in de sport als dat van het IGP waar er erg op de details van de uitvoering wordt gelet. 

Die kop naar boven is dus helemaal geen circus of show. Neen, het is de hond die volledige aandacht geeft aan zijn baas om de oefeningen correct te kunnen uitvoeren.

We zien dat Ronny in zijn linkerhand een stok draagt. Die heeft hij uiteraard niet bij om de hond mee te slaan. Dit gebruikt hij enkel als verlengde van zijn arm om zo Remko eventueel wat bij te sturen.

Opvallend is dat Ronny de bal (de beloning) onder zijn linker oksel draagt als target voor Remko. Maar hij beloont hem niet door de bal te laten vallen. Ronny clickt als hij tevreden is over de aandacht van Remko maar beloont niet onmiddellijk. Ronny blijf zelf ook in zijn houding want een hond leest ook onze lichaamstaal als de beste en Remko behoudt de aandacht. Ronny geeft het bevel ‘rond’ waarna Remko dan zijn beloning krijgt aan de andere kant. Hierdoor vermijdt Ronny dat Remko na het horen van de click vrij zou komen. De click is het signaal voor Remko dat hij de oefening goed doet. Maar is geen signaal voor een vrijgave. Die vrijgave krijg hij pas na een bevel.

Film 2:
Ronny wilt starten met de wandeling aan de voet. Hij start pas wanneer hij die volledige aandacht krijgt die hij verlangt van Remko en die hij oefende in het eerste filmpje. Maar bij de eerst stap blaft Remco. Dat is een teken voor Ronny om direct te reageren. Ronny laat die blaf niet toe en breekt de oefening dus snel maar wel heel kort af.

Want als je ook maar één blaf toelaat dan geef je de hond de kans om in plaats van jouw vinger heel je arm te nemen. 

Ronny reageert dus onmiddellijk. Ronny stopt direct met Remko aan zijn voet zonder veel misbaar te maken. Enkel met zijn stem corrigeert hij Remko kort. Hierdoor vermijdt Ronny dat Remko helemaal uit concentratie gaat. Hierdoor vermijdt hij ook een confrontatie met zijn beste vriend.

Het blaffen kan niet alleen punten kosten, het kan ook een teken zijn van een frustratie. En die frustratie mag je niet hebben, niet laten groeien. Zeker bij honden uit werklijnen bestaat de kans dat honden hun geleider willen opjagen omdat ze zo veel drift bezitten en dus weinig geduld hebben. Zij proberen hun geleider te pushen om te doen wat zij verlangen.

Niettegenstaande werkhonden een grote ‘will to please’ hebben en dus graag werken is die drift net een uitdaging. In tegenstelling tot het werken met honden die net drift te kort komen en dus heel wat aanmoediging nodig hebben. Bij zulke honden is de uitdaging dus anders.

Als trainer van een werkhond moet je dus heel wat ervaring hebben om niet getraind te worden door de hond ipv het omgekeerde.

Aan die ervaring ontbreekt het bij Ronny uiteraard niet.

In deze film zien we Ronny de wandeling oefenen en hij doet dat in een grote boog. We kunnen duidelijk zien dat Remko mooi naast het been van Ronny blijft lopen, in volle concentratie, zonder ook maar één keer een moment de aandacht te verliezen. Geweldig mooi om zien. We horen dat Ronny op een bepaald moment één maal clickt waardoor hij Remko het signaal wilt geven dat hij tevreden is van wat hij presteert. We zien echter dat Remko op die click reageert door op te springen . Vermoedelijk omdat hij de beloning daar verwacht. Maar dat is niet naar de zin van Ronny die Remko verbaal direct het signaal geeft dat hij hem niet vrij heeft gegeven. Met andere woorden, Ronny wilt niet dat Remko vrij komt na die click. Maar wel pas na verbale vrijgave of een vrijgave door de houding van Ronny, door zijn lichaamstaal dus. Remko verstaat die reactie van Ronny onmiddellijk en gaat door met de oefening. Opnieuw dus geen confrontatie, geen straf maar wel een verbale correctie zodat Remko weet dat hij even fout zat. Remko kwam dus heel snel terug in die concentratie en de oefening ging verder.

We horen Ronny nogmaals een click geven en deze keer zien we Remko dus niet opspringen.

Ronny kiest er voor om de oefening af te sluiten met een dubbele click en een mondelinge beloning gepaard met wel het geven van de bal vanuit de oksel. Want dan is de oefening voor Ronny over.

 

Film 3 :
Deze keer zien we Ronny een cirkel maken met Remko aan de binnenkant. We zien dat Remko die zelfde aandacht toont voor zijn geleider. Na een dubbele click wordt Remko opnieuw beloond met de stem en het krijgen van de bal. We zien dat Ronny daarna ook nog een trekspelletje speelt met Remko. 

We merken tijdens dat trekspelletje geen enkele vorm van frustratie bij Remko. Dit is een positieve eigenschap die van grote betekenis kan zijn. Ook daar zal de ervaring van Ronny spreken want Ronny brengt tijdens het spelen met zijn hond er ook geen frustratie in. Ronny straalt de rust zelve uit en maakt Remko zelfs tijdens het spelen niet gek. Het trekspelletje wordt dus geen machtsspelletje tussen hond en zijn baasje.

 

Film 4 : 
Ronny  gebruikt de stick opnieuw. Deze keer als obstakel voor Remko om er zeker van te zijn dat Remko niet komt voorlopen of aandringen bij het volgen aan de voet.

Ronny maakt eerst een hele cirkel rond zijn eigen as achteruit met Remko aan zijn voet die schitterend meedraait, opnieuw met volledige aandacht voor zijn baas.

Ronny is tevreden met die uitvoering en gaat vervolgens over in de wandeling.

De bal wordt nog steeds als target gebruikt om die aandacht vast te houden van Remko. 

Remko krijgt een click tijdens de wandeling. Maar hij blijft in concentratie.

Ronny sluit de oefening af met een zit aan de voet. Hij clickt maar geeft nog geen cue voor een vrijgave. Remko reageert dus nog niet en blijft de aandacht houden. Die cue komt er deze keer door dat Ronny de bal opeens heel snel uit de houder haalt waardoor ze over gaan in een trekspelletje.

 

UPDATE 16/04/20 Bekijk de 3 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

De corona-maatregelen hebben uiteraard ook een invloed op de hondensport. Clubbezoek zit er dus voor onbepaalde tijd even niet in. Net zoals elke sporter moet de hondensporter creatief zijn om toch zijn favoriete bezigheid te kunnen uitoefenen. Daar Ronny en Remko nog steeds heel wat aan te leren hebben moet ook Ronny naar alternatieven zoeken om zijn jonge hond in vorm te houden en verder te kunnen vooruit gaan in het leerproces.


Ronny is waarschijnlijk één van de grootste namen in de africhting ter wereld, zo niet de grootste of bekendste naam. Hij behaalde oa 4 wereldtitels in het IGP voor Duitse herders en behaalde 2 x de titel van Universal Sieger naast de vele nationale titels en gewonnen wedstrijden. Maar Ronny is ook een heel ervaren en gereputeerde pakwerker die zelfs wedstrijden heeft gelopen. Dat laatste doet hij enkel nog voor de wedstrijd van de club waar hij lid is. Op training is Ronny nog steeds gedreven om als pakwerker ook zijn steentje bij te dragen bij het africhten van de honden van de andere clubleden. Ronny begrijpt dus als geen andere hoe hij een hond moet lezen en kan daar met zijn ervaring en kennis snel en handig op in spelen.

 

Door de corona-maatregelen heeft Ronny besloten om de training helemaal niet te staken maar om te roeien met de riemen die hij heeft. Pakwerk doen met je eigen hond is niet altijd aan te raden. Veel hangt af van de hond maar ook van de ervaring van de pakwerker. Ook als pakwerker moet je namelijk heel wat leren. Een pakwerker ben je niet onmiddellijk omdat je een bijtkostuum aantrekt of omdat je de bijtmouw draagt. Het vraagt heel wat om pakwerker te kunnen worden. Dus wanneer je nog geen ervaring genoeg hebt is het beter om zelf geen pakwerk te doen met je hond maar wel beroep te doen op een ervaren helper.

 

Film 1

 

We zien Remko de pakwerker aanblaffen. Eigenlijk doet Ronny op dat moment geen pakwerk. Want het is namelijk zo dat de hond bij het aanblaffen na het revieren de stilstaande pakwerker niet mag bijten, zelfs niet mag aanraken.

Dat is dus één van de valkuilen van deze oefening. De hond moet met drang de pakwerker gelijkmatig aanblaffen tot de geleider, na teken van de keurmeester, tot bij zijn hond is gekomen en het bevel ‘aan de voet’ heeft gegeven.

De hond moet zich dus hevig tonen maar moet toch zodanig in controle zijn dat hij niet in de mouw gaat bijten. Het is pas wanneer de pakwerker uit het tentje of revierkot komt en gaat vluchten op teken van de keurmeester dat de hond de pakwerker mag bijten en zijn vlucht dus moet verhinderen.

Het is duidelijk dat Ronny en Remko niet hebben stil gezeten en we zien dat Remko inderdaad in een mooi ritme de pakwerker aanblaft.

Remko moet van Ronny met zijn voorpoten op het platform komen. De bedoeling is dat Remko de man (de helper of de pakwerker, kan ook een vrouw zijn trouwens) aanblaft en niet op de mouw blaft. Het platform houdt de hond mooi op zijn plaats, in het midden van de pakwerker. In een later stadium zal dat plankje (of platform) dus verdwijnen. Nu is het nog een hulpmiddel om Remko mooi op die plaats te houden.

Het gebeurt namelijk dat er honden zijn die hun hele lijf gaan draaien naar de kant van de mouw en dat is zeker niet de bedoeling.

Wanneer Ronny tevreden is van deze oefening dan gaat hij, uit dat beeld van de pakwerker in het kotje of tentje en beloont Remko met een beet.

Remko heeft op geen enkel ogenblik afgeleid geweest en naar de mouw geblaft . Hij heeft zich  niet laten afleiden.

Niettegenstaande Ronny de mouw draagt was hij toch in de rol van trainer. Hij hield Remko goed in de gaten en sprak hem soms eens bemoedigend aan zonder overenthousiast te zijn waardoor hij zijn hond geconcentreerd hield.

De beet als beloning wordt dus niet gegeven tijdens deze oefening.

Het beeld van de pakwerker die stil staat in het kotje of tentje verandert naar een bewegende pakwerker.

Als de pakwerker gaat vluchten mag de hond namelijk wel bijten maar dus zeker niet in het kotje of tentje.

Ronny gaat dus ook weg van het plankje of platform en beweegt wat met de mouw. Opnieuw niet te hard zodat Remko nog steeds onder controle blijft.

Ronny geeft Remko de kans om heel vol te bijten en die doet dat ook. Daarna gaat Ronny over tot het ‘drijven’, de bewegingen die de pakwerker ook op wedstrijd maakt en waarbij die pakwerker dan effectief de hond ook slagen geeft met de stok. Voor de niet-kenners of africhters onder ons wensen we wel te verduidelijken dat die ‘stokslagen’ helemaal geen pijn doen voor de hond. We kunnen hen dus gerust stellen. De stok is namelijk heel zacht en enorm buigzaam waardoor die zich bij een slag op de hond rond het lijf buigt. Die ‘stokslagen’ zijn er om de hond zijn moed te testen. Dit moet gebeuren volgens welbepaalde regels. De pakwerker mag dus helemaal niet op de kop van de hond slaan bijvoorbeeld.

Het is onder andere door die ‘stokslagen’ en dus het testen van de hond zijn moed dat we nog sterke honden hebben die het werk als politiehond bijvoorbeeld aan kunnen.

Hondensport en werkhonden in de letterlijke zin van het woord gaan dus hand in hand.

Ronny simuleert reeds deze stokslagen door de bewegingen reeds te maken.

Het mag duidelijk zijn dat Remko helemaal niet onder de indruk is van die ‘dreigende’ bewegingen maar het tegendeel.

We horen op geen enkel moment een grom of zien een verandering van zijn lichaamstaal.

Remko blijft vol in beet en blijft trekken. Dat laatste hoort zo in deze sport want de hond moet de vlucht van de ‘dief’ ten alle tijden trachten te verhinderen.

Remko wint deze strijd, en eigenlijk trekspelletje,  en wordt beloond met het krijgen van de mouw.

We zien dat Remko daar heel blij mee is en de mouw nog steeds heel droog en vol in de mond houdt. Hij gaat er dus niet op gaan kauwen of hij laat het niet vallen.

Daarna bevestigt Ronny dit gedrag van Remko en streelt hem heel zacht zodat Remko niet al te enthousiast zou worden. Ronny houdt daardoor Remko geconcentreerd en controleerbaar.

Met één duidelijk bevel ‘los’ spuwt Remko de mouw uit en wenst hij die zo snel mogelijk terug.

 

Het lijkt simpel maar dat is het helemaal niet. Er kan namelijk veel verkeerd gaan als je dit niet met kennis van zaken doet.

Ronny weet heel goed wat hij doet en waar hij met Remko naartoe wilt.

Hij neemt werkelijk ministapjes om op die bestemming te geraken.

 

Film 2

 

Eerst houdt Ronny Remko aan zijn voet onder volledige controle niettegenstaande de bijtmouw in de onmiddellijke nabijheid ligt.

Voor de meeste werkhonden is de bijtmouw namelijk de hoogste beloning en daar voor willen ze alles doen om die te pakken te krijgen.

Het is dus de kunst van de africhter om die drift onder controle te houden.

Wanneer Remko volledige geconcentreerd is en volledige aandacht heeft voor zijn geleider wordt hij beloond met de bal. Remko heeft volle aandacht voor zijn geleider. Zelfs de staart beweegt  geen millimeter. Opnieuw gaat Ronny over in een trekspelletje met zijn hond.

Daarna gaat Ronny weer over in de oefening van het aanblaffen. Af en toe verrast hij Remko door meer in beweging te komen om zo de aandacht van Remko te houden om dan terug te keren naar het ritmisch aanblaffen.

Remko is nog een zeer jonge hond . We zien graag in de sport een hond met veel drang tot aanblaffen. Wanneer deze oefening te stereotiep zou getraind worden, dan zou de hond zijn aandacht verliezen en niet meer dat zelfde enthousiasme tonen. Dat zou niet alleen punten kosten maar dat zou zich ook reflecteren in deze oefening of in het vervolg.

Het blijft echter een constante evenwichtsoefening.

 

Ronny heeft Remck een harnas aangedaan en met de leiband aan een paal gehangen.

Omdat Remko nog jong is en nog veel te leren heeft is het inderdaad aangeraden deze oefeningen nog niet vrij uit te voeren.

In clubverband zou Ronny de leiband vasthouden en zo zijn hond steunen.

Het dragen van het harnas geeft de hond ook minder kans om rond zijn halsband te draaien en hem dus beter op zijn plaats te houden bij het aanblaffen.

Er zijn namelijk honden die bij het aanblaffen van de pakwerker tijdens het blaffen door rondjes draaien. Dit willen we uiteraard vermijden.

 

Wanneer Remko de mouw heeft gewonnen werkt Ronny verder op het rustig vasthouden van die mouw. En dat doet Remko erg goed. Heel mooi om zien.

 

We zien dat Ronny zelf ook heel wat subtiele zaken doet die echt wel het verschil maken. Hij gebruikt zijn stem en lichaamstaal om Remko in de juiste drift te brengen of te houden.

Wanneer hij Remko beloont dan doet hij dit op een heel rustige manier. Wanneer hij Remko het bevel ‘los’ geeft is dat luider en kordaat.

Door zijn eigen rustige houding brengt Ronny zijn werkhond nooit in overdrive.

Dat mag zeker niet gebeuren want een hond die in het rood gaat (in overdrive) kan niks nieuws registeren of leert niks. Remko is nog steeds in de aanleerfase en moet dus de mogelijkheid krijgen van iets te begrijpen of te leren.

Remko is een Duitse herder uit bewezen werklijnen en heeft de eigenschappen die voor deze training zijn vereist.

 

Film 3

 

Ronny toont ons de voorbereiding op het stellen. Stellen is het woord voor het aanvallen van een afstand van de pakwerker. In IGP presenteert de pakwerker de bijtmouw. Op een wedstrijd loopt de pakwerker naar de hond toe en roept luid met de bedoeling om de hond te testen, zijn moed op de proef te stellen.

Aan het begin van deze film zien we dat Remko er erg veel zin in heeft. We zien de drang om in de mouw te willen bijten. Die drang willen we uiteraard graag zien. Doch de geleider wilt die drang wel onder controle hebben.

Ronny slaat ook nu geen stappen over. De oefening is nog kort en nog niet al te hevig. Dit geeft Remko opnieuw de kans om de oefening juist uit te voeren. Ronny gaat bijvoorbeeld niet op het eind van zijn tuin staan, maar kiest er voor om op korte afstand te staan waarvan hij weet dat Remko dit juist zal uit voeren.

Wanneer Remko te vroeg zou vertrekken dan zou Ronny de oefening afbreken. Dan zou hij Remko niet de kans geven om in te bijten. Op dat moment zou Ronny weten dat het ofwel wat te vroeg is of te ver. Ronny wilt ook vermijden dat er een fout wordt getraind. Maar dit is dus nu niet gebeurd.

Ronny komt tijdens het pakwerk zelf ook tot rust en Remko moet dan blijven vol bijten en vasthouden. Dat doet Remko trouwens heel goed.

Op een wedstrijd komt de pakwerker na het drijven ook tot stilstand en mag Remko pas lossen op bevel van Ronny. Daar heeft Ronny dus nu al aandacht voor en leert dit reeds aan.

 

De zweepslagen die we zien doen trouwens Remko helemaal geen pijn als ze hem al raken. Dat kunnen jullie zelf ook vaststellen. Het is trouwens vooral het geluid van de zweepslag die de honden letterlijk wat ‘opzweept’.

De zweep wordt dus gebruikt om Remko even in iets hogere drift te brengen. Op een wedstrijd zal de pakwerker dit trachten te doen door heviger de hond te drijven of door harder te roepen of door beweging meer te dreigen. Dit hangt enorm af van de stijl en kunde van de pakwerker en het niveau van de wedstrijd. Remko moet in staat zijn om daar mee om te gaan.

 

De band tussen hond en geleider is van cruciaal belang als je deze sport juist wilt beoefenen. IGP is een hondensport waarbij erg op details wordt gelet die leken vermoedelijk niet zien.

De keurmeester let ook op de algemene houding van de hond en geeft daar ook punten op. Een hond die schrik heeft van zijn geleider of van de pakwerker kan nooit dit niveau bereiken. Het is dus in belang van de hond maar ook de geleider dat zij als team werken.

 

Wij wensen te benadrukken dat hondensport en africhting door de jaren heen enorm is geëvolueerd en vooral kwalitatief erg is verhoogd.

We vinden het niet meer dan normaal dat de hondensport in de eerste plaats hondsvriendelijk moet zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat deze africhtingssport helemaal niet agressief is. Ronny wenst zelfs geen enkele vorm van agressie te zien in zijn hond. Hij gebruikt enkel de natuurlijke driften van de hond om tot een mooi resultaat te komen.

 


18/03/20 Bekijk de 3 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Eerste video:
 

We zien voor de eerste keer bijtwerk met Remko!

 

Maar eigenlijk gaat het in deze oefening helemaal niet om het bijtwerk, maar wel om het aanblaffen.

We krijgen al een beetje een beeld van wat het uiteindelijk moet worden maar nog niet helemaal. Om een hele oefening aangeleerd te krijgen wordt die opgesplitst in een hele reeks kleinere oefeningen.

Wat we bijvoorbeeld in deze film niet zien is dat Remko goed blaft op commando. Dat heeft Ronny ongetwijfeld al met Remko alleen getraind. Want Ronny wil niet dat Remko te pas en te onpas blaft.

Dat is namelijk niet alleen erg storend en dus niet leuk om mee te werken, maar brengt de hond ook uit concentratie. We hebben graag dat Remko in concentratie blijft zodat hij kan registeren wat hij leert.

We hebben dus graag dat de hond enkel blaft wanneer wij dit verlangen.

In deze oefening is dit het aanblaffen van de pakwerker.

In het IGP zit de parkwerker telkens in het laatste tentje of 'kotje'. Op het hoogste niveau moet de hond eerst 5 tentjes 'revieren' om uiteindelijk de pakwerker te vinden in het zesde verstek.

De hond moet dit aan zijn geleider aangeven door gelijkmatig en met drang de pakwerker aan te blaffen.

Voor de leek lijkt dit misschien heel gemakkelijk maar dat is het helemaal niet. In het IGP gaat het over details en punten en dat betekent dus hard werken en veel ministappen nemen om perfectie na te streven.

 Het revieren van de verstekken wordt dus apart getraind van het aanblaffen. In een later stadium zullen deze oefeningen aan elkaar gebreid worden. Dit pas wanneer die oefeningen los van elkaar goed zitten.

 

 De bak, of de marker zoals Ronny dat noemt, is er om Remko nog wat te helpen om zijn plaats voor de parkwerker te houden. Om zo in de toekomst te vermijden dat Remko zou inbijten of de pakwerker zou raken.

 

We zien ook graag dat de hond aan de man blaft en niet aan de mouw. Daar is ook een taak weggelegd voor pakwerker van dienst, Bert Aerts.

 

Ook Bert Aerts is niet van de minste. Net als Ronny Van der Berghe is Bert Aerts ook een grote naam in de hondensport en een oud-wereldkampioen. Bert gebruikt zijn lichaam en lichaamstaal om Remko mooi op hem te laten aanblaffen.

 

Wanneer Remko dit goed doet, naar Bert zijn normen, dan is het eigenlijk Bert die dit bevestigt en Remko beloont met een mooie beet op de mouw. Ronny vertrouwt dus op het werk van zijn parkwerker Bert.

Die eerste beet die we nu zien is dus een beloning. We kunnen wel zien dat Bert al spelend al wat druk er op brengt en er goed voor zorgt dat Remko mooi en vol aan de mouw hangt.

 

Tweede video:

Remko heeft al wat beter begrepen wat van hem verlangd wordt en dat is met drang en gelijkmatig op de pakwerker aanblaffen, zonder te stoppen.

 

Op een wedstrijd kan dit aanblaffen toch even duren want het is de keurmeester die aan de geleider teken doet wanneer hij tot bij het verstek en zijn hond mag komen. Dit vergt veel energie van de hond en hij moet ondertussen ook in volle concentratie blijven.

Op training is de pakwerker nog actief omdat deze jonge hond nog alles moet leren maar op wedstrijd staat de pakwerker compleet stil en moet de hond toch met diezelfde drang aanblaffen.

 

Derde video:

Het speuren. Fantastisch om te zien welke drang Remko toont aan het speurpaaltje waar hij moet beginnen met speuren. Dit is werkelijk mooi om zien hoe graag hij dit doet. En dat is ook wat Ronny wilt zien. Want het speuren moet Remko eigenlijk volledig zelfstandig uitwerken. 

 

Remko hoeft geen enkel bevel en weet heel goed wat van hem wordt verlangd . Het is mooi om zien hoe Remko van stap naar stap werkt. We kunnen zien dat het spoor niet alleen rechtdoor gaat maar dat er ook hoeken worden gemaakt. Hij snijdt die hoeken niet af maar blijft het speur volgen, zo hoort het.

Op dat spoor zijn er ook voorwerpen gelegd. De hond moet die vinden op het speur en die verwijzen. Remko doet dit perfect en gaat liggen met het voorwerp tussen zijn voorste poten. Ronny bevestigt dit nog een paar keer met zijn clicker wanneer Remko nogmaals verwijst door naar het voorwerp te blijven staren. Dan clickt Ronny en beloont met DUCK. Ronny gooit dit ter hoogte van het voorwerp zodat de hond geen reden heeft om zich te verplaatsen. Ronny helpt ook nog een beetje door boven Remko te zitten waardoor Remko dus sowieso minder de neiging zal hebben om zich te verplaatsen. 

We zien uiteindelijk dat Remko ook mooi gaat liggen bij het tweede en laatste voorwerp in deze oefening.

Tijdens een westrijd IGP op het hoogste niveau moet de hond 3 voorwerpen verwijzen.

Remko doet het ook in deze oefening heel goed en mooi maar er staan hem nog heel wat uitdagingen te wachten.

Hij is nog jong en moet nog veel leren. We zien dat er hard aan de basis wordt gewerkt want die moet heel sterk zijn om om zwaardere speuren te kunnen uitwerken.

Maar momenteel zijn we met Remko dus uiteraard nog altijd in de opbouwfase.

Het speuren gebeurde nu bijvoorbeeld op mooi groen gras waar we bijna zelf de voetsporen konden zien.

Er bestaan ook andere en moeilijkere ondergronden of moeilijkere weersomstandigheden. Niet alles is  zo goed te trainen in ons land. Wanneer men deel neemt aan internationale wedstrijden wordt men wel eens geconfronteerd met bijvoorbeeld extreem warme temperaturen of rotsachtige gronden.

 

05/02/2020 Bekijk de 9 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon, klik hierop en je komt direct op de video's.)

Deel 1 : 

Remko is ondertussen al flink opgeschoten en groeit geleidelijk aan uit tot een puber. Hij is ondertussen 25 weken oud.

Ronny hamert er telkens op dat hondensport teamsport is. Alleen succes behalen is simpelweg onmogelijk.

In deze film zien we dat er toeschouwers/clubleden zijn die niet alleen Remko in de gaten houden maar evenzeer ook Ronny. Het is namelijk niet eenvoudig om jezelf te corrigeren als je traint.

Tevens heeft men als trainer of geleider soms handen en ogen te kort bij het opbouwen van een pup.

Deze keer herkennen we oud-wereldkampioen Bert Aerts die de training nauwgezet volgt.

Deze oefening heeft duidelijk al heel wat training gehad. Ronny lokt nog steeds met de linkerhand. De kant waar hij wenst dat Remko aan de voet loopt.

Hij let er goed op dat Remko niet voor komt duwen of te veel voor komt lopen dus. Remko moet mooi naast het been van zijn baasje lopen.

 Ronny maakt in het wandelen ook al een keer-om. Dat is een beweging waarbij de geleider terugkeert in de wandeling van waar hij komt en de hond dus rond zijn baasje loopt om direct weer aan de linkerkant uit te komen van zijn baas.

Ronny probeert ook zo normaal mogelijk te stappen zoals hij dat later wenst te doen. Zonder al te veel bewegingen, met een normale tred. Remko houdt zijn kop recht naar omhoog waar Ronny het DUCK voer in de hand heeft.

 Het valt trouwens op hoe mooi Remko aan het groeien is.

 
Deel 2 :

 
Opnieuw een mooi voorbeeld van teamwork. Bert Aerts houdt Remko bij zich terwijl Ronny zich  verplaatst om het oproepen te trainen. Elke hondengeleider wenst een snelle uitvoering van deze oefening.

 
Remko wil zo snel mogelijk naar zijn baas. Zij hebben hun eerste maanden uiteraard hard gewerkt aan hun band wat zich reflecteert in oefeningen als deze.

De oefening wordt afgewerkt in een zit-voor op een platform. Dankzij dit platform zit Remko volledig juist, dus helemaal recht voor Ronny. Want schuin zitten kost punten.

Ronny beëindigt deze oefening met voer maar bevestigt nog steeds ruim met zijn stem.

We zijn nog steeds in de aanleerfase en Remko is nog steeds een jonge pup. We zijn met andere woorden nog steeds in de opbouwfase waar de pup nog steeds heel veel te leren heeft en waar fouten maken kan.

 
Deel 3:

Het trainen van de drie houdingen, zit - staan - af of liggen, gebeurt nog steeds in het platform. Dit heeft als voordeel dat de hond de kans niet heeft om tijdens het veranderen van die houding naar voor te komen. Dit is belangrijk in heel wat oefeningen en het  is uiteindelijk heel belangrijk om geen punten te verliezen.

 
Ronny lokt nog met het DUCK voer, bevestigt met de clicker en beloont met het voer. Dit in combinatie met een enthousiaste stem.

 
Deel 4 :

In regen en wind moet er getraind worden als je de top wilt halen. We zien het trainen van het aanblaffen. In IGP moet de hond de pakwerker uiteindelijk vinden in het laatste verstek, tentje of kotje die hij dan gelijkmatig en stevig moet aanblaffen. Hij moet de pakwerker als het ware bewaken door hem gemeend en aanhoudend aan te blaffen. Ook bij deze oefening wordt het platform gebruikt zodat de hond op die zelfde plaats blijft aanblaffen. Dit wordt later belangrijk als Remko komt afgelopen en start aan te blaffen want dan mag hij de stilstaande pakwerker in het verstek niet raken of bijten in de mouw. Tevens moet de hond de pakwerker aanblaffen en niet de mouw. De pakwerker gebruikt dus geen mouw om het blaffen uit te lokken. Door te trainen zoals Ronny, Bert en Remko dit doen vermijden ze fouten. Uiteindelijk wordt Remko wel beloond met een beet op een jonge hondenmouw.

 

 

UPDATE 26/12/2019 Bekijk de 9 nieuwe traningsvideo's op het DUCK Youtube kanaal. (Helemaal onderaan deze website zie je naast het facebook icoon ook het youtube icoon (driehoek), klik hierop en je komt direct op de video's.)


Loopband :

Neen, Remko gaat helemaal nog niet rennen op de loopband. Dat is veel te vroeg. Ronny laat hem wel reeds kennis maken en wennen aan de loopband. Remko moet eerst volgroeid zijn en onderzocht worden om het fiat te krijgen van de dierenarts.

Met grote honden moet men extra voorzichtig zijn tijdens het groeien, en Duitse Herders zijn grote honden. Eens Remko volwassen is zal hij dus regelmatig op de loopband werken maar in korte sessies. Als aanvulling op zijn trainingen en dagelijkse wandelingen.

Een sporthond, zoals Remko gaat worden, mag men best een atleet noemen. Een sporthond moet dus niet alleen erg gehoorzaam zijn, de hond moet het ook fysiek aan kunnen. Uithouding speelt dan een erg grote rol, net zoals dat belangrijk is bij sportmensen.

Hoe sterker de uithouding, hoe sterke zijn prestaties zullen zijn, als ook de rest goed zit uiteraard. Dat is zoals in vele sporten. Techniek is vaak niet genoeg en moet gekoppeld worden aan uithouding.

Deelnemen aan competities en zeker op wereldniveau vereist heel wat van de hond. Daarom moet hij ook mentaal sterk zijn. Een band met zijn geleider en een gebalanceerd is leven is dus belangrijk. Een hond die weinig uithouding heeft zal fouten maken in het uitvoeren van zijn oefening. 

Ronny zal Remko regelmatig heel kort op de loopband zetten zodat Remko dit gewoon geraakt.

 

Speuren :

Een eerste film van het speuren met Remko. Het spoor wordt door geleider Ronny zelf gelegd. In elke voetstap wordt momenteel nog een klein stukje voer (DUCK uiteraard) gelegd.

Op het hoogste niveau in competitie zal de hond drie voorwerpen op dat spoor moet vinden en verwijzen of apporteren. Het verwijzen kan door ofwel te blaffen ofwel te gaan liggen, staan of zitten voor het voorwerp.

Er zullen ook hoeken in het spoor zitten. Het speuren gebeurt niet enkel rechtdoor.

Met deze zaken moet men dus nu al rekening houden tijdens het aanleren van het speuren.

Een moeilijkheid bij het speuren is dat de hond te snel zou willen gaan en daarom stukken of stappen zou overslaan om sneller aan het eind van het speur te geraken. We zien dat Ronny af en toe Remko wat tegenhoudt of afremt, zodat hij geen versnelling hoger schakelt maar wel in het zelfde tempo blijft speuren.

Bij het IGP speuren moet de hond heel diep speuren. En dat is al duidelijk te zien bij Remko die inderdaad geen enkele keer zijn kop naar omhoog brengt maar speurt van stap naar stap.

We kunnen duidelijk ook een sterke wind horen op de film maar toch blijft Remko heel geconcentreerd het speur uitwerken. Ronny geeft geen bevelen aan Remko en tracht hem zelfstandig te laten werken. Ronny steunt Remko wel nog door dicht te volgen aan een lange leiband om hem af en toe aan het juiste tempo te houden en om Remko heel zacht te strelen als bevestiging voor zijn goed werk. Bewust wordt er weinig met de stem beloond tijdens het speuren want in het speuren moet de hond heel zelfstandig werken in tegenstelling met de  afdelingen B (gehoorzaamheid) en C (pakwerk) waar de hond juist wel goed naar de bevelen moet luisteren.

We zien Remko automatisch starten aan de geurpaal. Daar hoeft geen bevel bij te komen want Remko weet nu al wat van hem wordt verwacht en hij slaat aan het speuren.

Ter hoogte van die geurpaal is de spoorlegger zijn geur sterk aanwezig en weet de hond vanzelf welk spoor te volgen.

Het is de bedoeling dat Remko uiteindelijk een IGP III zal halen en dan is een spoor één uur oud, gelegd door een vreemde spoorlegger. Op dat spoor zullen drie voorwerpen liggen.

Op het eind van het speur zien we Remko de 'jackpot' winnen; een potje in de grond gestopt met een grotere portie DUCK voeding.

Het is erg belangrijk in deze mooie disclipline van de sport om letterlijk en figuurlijk geen stappen over te slaan. Want het speuren is nooit gelijk. Veel hangt af van de weersomstandigheden en de ondergrond. Zeker als men deelneemt aan buitenlandse wedstrijden kan dit een erg bepalende factor zijn waar de ondergrond of het weer erg verschillend kan zijn met de andere deelnemers. Want daar hebben we nog geen vat op.

Gehoorzaamheid :

Ronny drukt regelmatig op het hart dat hij niet zo succesvol kon zijn zonder een team. Ook nu zien we dat een hond africhten een 'groepswerk' is. Een clublid houdt Remko even vast zodat Ronny de 'zit voor' kan trainen. Een houding die vaak terug komt in de afdeling B, gehoorzaamheid.

De oefeningen worden afgewerkt met de hond die voor zijn baasje zit zoals de apportoefeningen, de vooruit en het oproepen. Deze oefening is dus heel belangrijk want moet ook telkens opnieuw heel precies worden uitgevoerd. Om dit juist aan te leren gebruikt Ronny dus een platform of een bak waarop de hond niet verkeerd kan gaan zitten. Wanneer Remko dit goed uitvoert wordt hij telkens opnieuw door Ronny beloond met voer en een knuffel.

We zien ook hoe Ronny Remko leert van aandacht te hebben voor zijn baasje en niet voor het hand met het voer in of de vestzak waar het DUCK voer zit.

Ook het volgen is al sterk geëvolueerd zien we in deze film. Ronny lokt Remko nog met voer. Dit gaat al wat gemakkelijker dan in het prille begin omdat Remko al wat groter is geworden. Ronny let er goed op dat Remko mooi naast zijn been loopt en Remko dus zeker niet tracht voor te kruipen. Want dat zou vervelende gevolgen hebben later als de hond groter en sterker is. Remko wordt dus telkens met de linkerhand gelokt en beloond. Ronny loopt in grote cirkels met Remko aan de binnenkant. Af en toe wordt een stop ingelast en dan moet Remko gaan zitten. Wanneer hij dit doet wordt hij telkens beloond na de click.

Er wordt met voer gewerkt zodat Remko heel geconcentreerd kan trainen. Bij het aanleren van een oefening is het namelijk belangrijk om de hond in lage drift te houden zodat hij geconcentreerd blijft en goed realiseert wat hem wordt aangeleerd. Wanneer er wordt beloond met een speeltje waar de hond gek van is dan zou de hond even 'wild' worden en in hogere drift gaan. Maar dan bestaat het gevaar dat de hond fouten zal maken omdat hij in het rood gaat zoals een wagen. In die fase kan een hond niet leren. We kunnen dit het best vergelijken met kinderen in de klas die iets nieuws worden aangeleerd. Dan moeten zij eventjes volledig geconcentreerd zijn. Daarna is er tijd voor sport en spel.

Wanneer een hond een oefening volledig onder de knie heeft dan kan hij wel eens beloond worden met zijn speeltje of een bal. Maar dan is hij de opbouwfase voorbij.

Omdat de opbouwfase veel concentratie vergt van geleider en hond wordt in heel korte sessies getraind zodat fouten tijdens het aanleren kunnen vermeden worden door concentratieverlies of vermoeidheid.

De houdingen worden ook in de bak/platform getraind. Dit heeft namelijk het voordeel dat de hond dit werkelijk op dezelfde plaats moet doen. Ronny blijft nog heel kort bij Remko om hem te belonen en te begeleiden. In IGP is het namelijk heel belangrijk dat de hond niet naar voor komt bij het uitvoeren van de houdingen 'zit',  'sta' en 'liggen'. Het is dus erg belangrijk om bij het aanleren daar al op te letten. Door die fysiek barrière van de bak waar Remko in heeft plaats genomen en de onmiddellijke nabijheid van Ronny, kan hij niet vooruit gaan. Hij leert het dus onmiddellijk goed en er hoeft dus niet gecorrigeerd te worden.

 

 

28/11/2019
Trainingsvideo's van 23/11/2019 nu te zien via het DUCK youtube kanaal. Onderaan deze pagina kan je een directe link vinden naar het DUCK youtube kanaal. Er werden 6 nieuwe trainingsvideo's van Remko gepost.

video 1:
Ook in dit filmpje gebruikt Ronny een platform. Deze keer echter een ander formaat omdat hij ook platforms gebruikt in diverse oefeningen waarvoor dit formaat beter is. We denken bijvoorbeeld aan de oefening ‘het vooruit sturen van de hond’.
De geleider moet namelijk de hond wegsturen van hem in een rechte lijn en op het eind afroepen. Dit kan worden aangeleerd met gebruik van zo’n platform.
Nadat Remko beloond werd voor het spurten naar die platform en er ook op te blijven maakte Ronny de overgang naar het aanleren van het volgen aan de voet. Ronny let er op dat Remko zich niet voor dringt. Ronny gebruikt dus zijn linkerhand met DUCK voer in om Remko mooi op de plaats te houden waar Ronny hem later wilt zien lopen.
Wanneer Ronny halt houdt moet Remko gaan zitten. Dat heeft Remko al goed begrepen.
Ronny clickt dus tijdens het wandelen als het goed is en clickt bij stoppen als Remko gaat zitten. Remko wordt telkens na de click beloond met het DUCK voer.
We kunnen vaststellen dat Ronny tijdens het wandelen ook al opzettelijk hoeken inlast.
Remko wordt tijdens het wandelen door Ronny ook met de stem geloofd. Dat is perfect mogelijk in combinatie met de clicker.
Toch zal Ronny Remko niet te enthousiast loven om Remko niet uit concentratie te halen. Een pup als Remko heeft erg veel ‘will to please’ in de genen en hoeft dus helemaal niet zwaar gemotiveerd worden.
Ronny let er namelijk op bij de selectie van een pup of er genoeg werkdrift is en genoeg zin in voer. Ronny gebruikt ook tijdens het trainen DUCK en dat lusten de honden graag.
Het mag duidelijk zijn dat aandacht van Remko voor Ronny van meet af aan heel belangrijk is.

video 2: 
We zien dat Remko bij de start van deze oefening even in de fout gaat en niet direct begreep wat van hem verlangd werd. Dat wordt Remko helemaal niet aangerekend. Dat is niet nodig. Er wordt niet gestraft of gecorrigeerd want dat zou namelijk helemaal geen zin hebben. De pup mag namelijk nog in de fout gaan want hij is nog volop in de fase van het leerproces. Ronny negeert die valse start , start gewoon opnieuw en deze keer deed Remko het wel goed.
Na het revieren rond een tent moet Remko aandacht hebben voor zijn baasje die hem vervolgens begeleidt naar het volgende verstek of tentje.
Opnieuw kunnen we zien dat Ronny zijn lichaamshouding gebruikt om Remko het signaal te geven naar de tent te lopen. 

video 3: 
In dit filmpje zijn we getuige van het aanleren van het lopen rond het verstek of het revieren. Remko zal later uiteindelijk 6 verstekken/tentjes moeten revieren om de pakwerker telkens te vinden en aan te blaffen in het allerlaatste verstek.
De keurmeesters letten er op dat de hond met drang en snelheid kort om de tentjes/verstekken gaat lopen. Daar houdt Ronny dus bij het aanleren al duidelijk rekening mee.
Wanneer Remko kort achter de tent loopt clickt Ronny al bij een correcte uitvoering en looft hem zodat Remko in volle snelheid zijn beloning bij het baasje komt halen.
Omdat Remko nog een kleine pup is houdt men er ook rekening mee tijdens het aanleren. De tentjes zijn nog dus nog van miniformaat en de afstanden zijn kort.  Het aanleren moet werkelijk in hele kleine passen gebeuren. Dus op maat van de pup.

video 4 + 6: 
Remko weet al wat van hem verwacht wordt en sprint op de platform waar hij dan zijn volledige aandacht geeft aan Ronny. Ronny is tevreden met deze uitvoering en bevestigt met geclick en het voer.
We kunnen zien dat na het geven van het DUCK voer Ronny zijn lichaamshouding helemaal verandert en Remko al begrijpt dat het einde oefening is. Een mooi voorbeeld van hoe sterk een pup reeds een mens kan lezen.
 
video 5:
Ronny leert Remko de drie basishoudingen of posities: zit, sta en af. Deze posities zijn een basis bij elke hondensport, training of opvoeding van een huishond. In het IGP, de sport waar Remco voor wordt opgebouwd, komen deze basishoudingen voor in diverse oefeningen zoals het afliggen, het afroepen in het vooruit sturen van de hond, het voorzitten bij het oproepen, de drie houdingen uit pas, de zit bij het apport etc.
Om dit aan te leren gebruikt Ronny een platform of bak om Remko op de zelfde plaats te houden . Ronny motiveert en lokt Remco met DUCK voer en bevestigt de houding met een click, gevolgd door de beloning, het DUCK voer. We horen duidelijk dat Ronny ook al de bevelen toevoegt.
Ronny leert Remko de oefeningen nog steeds aan. Deze oefening zal dus nog heel wat herhaald worden. Ronny doet dit heel geconcentreerd om Remko aandachtig te houden zodat hij beseft wat hij wordt aangeleerd.
Het aanleren van iets nieuws gebeurt namelijk in lage drift. Eens de houdingen gekoppeld aan de bevelen voor 100 % gekend zijn bij Remko zal Ronny werken aan de snelheid van uitvoering.
 
____________________________________________________________________

Geplaatst op 2/11/2019
Ronny Van den Berghe is een fenomeen in de africhtingswereld. Hij behaalde vele Belgische titels, 4 wereldtitels en werd 2 x WUSV Universal Sieger, dit alles met verschillende Duitse herders.

De onfortuinlijke Ronny Van den Berghe heeft veel te vroeg en erg onverwacht moeten afscheid nemen van zijn kampioen Korky vom Barbatus waarmee hij zelfs tot 2 x toe de titel van Universal Sieger mocht behalen.

De Universal Sieger is een heel prestigieuze wereldtitel. De Universal Sieger wordt georganiseerd door de WUSV, nog steeds de grootste rasvereniging in de wereld.
Deze Universal Sieger titel combineert de africhtingssport met tentoonstelling. Met andere woorden, deze titel kan men pas behalen als de hond is afgericht in de hondensport Internationale Gebruikshonden Proef, kortweg IGP.  Deze IGP sport is verdeeld in drie aparte disciplines: speuren, gehoorzaamheid en pakwerk.
Daar bovenop moet de hond uiteraard ook gezond zijn en een sterk resultaat haalt op tentoonstelling of show. De wereldorganisatie WUSV, die de belangen van de Duitse Hedershond behartigt, wenst namelijk dat de rashond beantwoordt aan het profiel of de standaard van de Duitse herder. Om deze titel te behalen moet de hond dus zowel fysiek als karakterieel het ideaal van de Duitse herder benaderen.

Korky bezat alle kwaliteiten om hoge toppen te scheren. De combinatie Korky en Ronny bleek dus een topduo. Ronny droomde van nog meer titels maar die droom werd dus abrupt afgebroken.
 
Korky is in juli van dit jaar ziek geworden in Tsjechië waar het duo was uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale wedstrijd. De precieze oorzaak van het overlijden van Korky zullen we nooit weten. De kans bestaat dat Korky is ziek geworden na een zwempartij in mogelijk vergiftigd water. De Tsjechische en Belgische dierenartsen hebben hard hun best hebben gedaan maar konden Korky niet meer redden.
 
Deze klap was voor Ronny een harde noot om te kraken.
 
Na een moeilijke periode en momenten van bezinning besloot Ronny om met nieuwe moed opnieuw de uitdaging aan te gaan met een nieuwe pup, Sir Remko v.d. Daelenberghütte, geboren op 14/08/2019. Niet toevallig een zoon van de betreurde Korky vom Barbatus ...

DUCK steunt opnieuw Ronny en zijn pup om hun doelen te bereiken. Wij wensen hen alle succes toe. Go get it, Remko!

Lees het volledige interview met Ronny van den Berghe in het magazine Hondensport/Sporthond uitgave november 2019 (interview deel 1) en december 2019 (interview deel 2).

Via deze blog kan je de groei en training van Sir Remko v.d. Daelenberghütte volgen. Er zal regelmatig een update met nieuwe filmpjes en foto's geplaatst worden op onze website en op het DUCK Youtube kanaal. Onderaan deze pagina kan je een directe link vinden naar het DUCK youtube kanaal. Er werden reeds 13 trainingsvideo's van Remko gepost.

Het is belangrijk om met heel kleine stappen vooruit te gaan en trachten geen stappen over te slaan. Het aanleren gebeurt eigenlijk uitsluitend al spelend, beloningsgericht en in korte sessies.
Maar met veel geduld gaat het snel !

De eerste en belangrijke stappen zijn reeds gezet. Er wordt al volop getraind met Remko, zowel thuis als op de club.

In de eerste video's zien we en horen we Ronny werken met de clicker. De clicker is een handige 'tool' om goed en juist te communiceren met een hond tijdens het opbouwen van een pup of het aanleren van een nieuwe oefening. Na de click volgt telkens een beloning. Die beloning is bij Ronny altijd voedsel. Althans, toch in deze fase nog. Later kan bijvoorbeeld een bal een beloning worden, maar daar is nu nog geen sprake van.
 
Een pup moet alles aangeleerd worden. Daarom wordt er nog veel gelokt met voedsel. DUCK dus... Ja, want Ronny gebruikt zelfs voor het belonen ook heel kleine stukjes van DUCK. 
In de eerste video's zien we de voorbereidingen op het gehoorzaamheidsgedeelte.
Ronny kiest ervoor om met verschillende platformen te werken. Deze platformen worden gebruikt om de pup juist te positioneren. Dat zal later bij heel wat oefeningen van pas komen: bij de zit voor, het oproepen, het apporteren, maar ook bij het aanblaffen bij de pakwerker. 
Platformtraining is trouwens interessant voor elke hondensport of het trainen van uw huishond.
 
In video 3 en 4 zien we het voorbereiden van Remko op het pakwerk.
Deze oefeningen worden het 'hitsen' genoemd.
Geleider Ronny steunt en begeleidt Remko in zijn eerste stappen van het bijtwerk.
De pakwerker wordt in deze eerste oefeningen ook wel 'hitser' genoemd omdat die persoon met een lederen lap of een juten vod de pup ophitst om zijn drift op te wekken. Ook hondensport is dus een teamsport !