Waarom is de kans op maagtorsies kleiner met DUCK Natuurvoeding?

Zoals we al weten, moet men om droogvoer te fabriceren het vocht onttrekken.

In de maag wordt het onttrokken vocht terug opgenomen, waardoor het voer tot driemaal in volume kan toenemen. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het soortelijk gewicht van de voedselbrij niet evenredig verdeeld is.

Het volume in de maag is dus groot en het soortelijk gewicht relatief klein, maar bovenal onregelmatig verdeeld.