Mijn hond eet zijn ontlasting. Is er een tekort in zijn voer?

Neen, waarschijnlijk niet.
De kans dat coprofagie (dat is de wetenschappelijke naam voor dit probleem) ontstaat in de werpkist en de directe omgeving waar de hond als pup geboren werd, is zeer groot.

Voor honden die min of meer in roedelverband leven, speelt ook het roedelverband mee. Voor het eten van ontlasting komen daar buiten de bekende oorzaken ook rangorde en dominantie bij. Het is een soort vervangingsgedrag voor het verdedigen van hun stuk van de prooi.

In Canada heb ik bij sledehonden dikwijls vastgesteld dat honden niet geïnteresseerd waren in hun ontlasting, zolang ze allemaal aan hun ketting, hun hok en dus hun plaats gebonden waren. Wanneer een hond om de een of andere reden echter losraakte, gingen honden waarbij de vrij lopende hond in de buurt kwam, hun ontlasting verdedigen of opschrokken alsof het om hun laatste maaltijd ging. Zelfs hier spelen territoriumgedrag en bezitsdrang dus mee.

Het gaat bijna steeds om het afreageren van driften, om vervangend gedrag. En hoe beter ze zich voelen, hoe meer driften ze moeten afreageren.