Wat is de invloed van voeding op het gedrag?

Het belangrijkste eerst
Honden opvoeden of heropvoeden, hun gedrag begeleiden, trainen: het helpt maar als lichaam en geest gezond zijn.

Wanneer u een hondenprobleem hebt, wil dat niet zeggen dat u ook een probleemhond hebt. Zeker niet wanneer het een gedragsprobleem betreft.

Uiteraard zijn veel problemen aangeboren, genetisch of rastypisch. Andere ontstaan door een gebrekkige inprenting, slechte socialisatie of verkeerde opvoeding, te weinig kennis van de eigenaar, een gebrek aan aandacht, onvoldoende beweging of afleiding (zowel lichamelijk als geestelijk).

Daarom is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen ongewenst gedrag en probleemgedrag.