Wat is probleemgedrag?

A. Ongewenst gedrag dat voor de hond van nature eigenlijk normaal is (in vuil rollen, domineren, jagen enz.). Dit gedrag is in principe onder controle te brengen.

B. Probleemgedrag dat niet of nauwelijks onder controle te brengen is (vaak ook niet voor de hond zelf). Externe zaken kunnen ook een invloed hebben op het gedrag:
- Warmte, geluiden, omgeving, verkeer, geuren.
- Plaatsen, of zaken die op die plaats gebeurd zijn.
- Andere honden, mensen en de uitstraling die ze hebben of het gedrag dat ze vertonen.
- Gebeurtenissen die zij registreren en wij niet.

Daaraan gekoppeld hebben ook inwendige reacties bij de hond invloed op zijn gedrag. Adrenaline is in dat opzicht een belangrijk voorbeeld.
Wanneer het adrenalineniveau hoog genoeg stijgt, bereikt het een punt waarop de hond niets meer registreert, en dus ook niets kan leren. Hij hoort en voelt haast niets. Meerdere hondeneigenaars zijn door hun eigen hond gebeten, zonder dat de hond dit besefte bijvoorbeeld bij het tussenbeide komen in een gevecht met een andere hond